Besläktade själar: Bridge of Weir

Polestar 3 kommer att ha 100 % hållbart läder som levereras av den ledande lädertillverkaren Bridge of Weir. Vi talade med doktor Warren Bowden, företagets chef för innovation och hållbarhet, om hållbarhetsmeriter och om att följa med i föränderliga trender och skiftande efterfrågan. Spännande alternativ till läder dyker upp både här och där, och vi fick höra om hans åsikt om lädrets roll i nästa generations bilinteriörer.

Woman inspecting leather samples at the Brigde of Weir factory.

Kan du börja med att kort presentera dig?  

Jag heter doktor Warren Bowden och är chef för innovation och hållbarhet hos Scottish Leather Group, Bridge of Weirs moderbolag. Jag har skapat, dock inte på egen hand, den patenterade cirkulära tillverkningsprocess som vi använder, inspirerad av hållbarhetsresan som vi inledde 2003. Kan du kort beskriva Bridge of Weirs filosofi? 

Att ständigt förnya oss och tillverka världens bästa hållbara läder för världens mest respekterade företag.Läder från Bridge of Weir har för närvarande världens lägsta rapporterade koldioxidavtryck. Kan du berätta mer om det?  

Vi offentliggjorde nyligen vår livscykelanalys (LCA). Den utarbetas och kontrolleras oberoende, vilket innebär att siffrorna är fullständigt tillförlitliga. Vår patenterade cirkulära tillverkningsprocess hjälper oss att minimera avfall och minskar vårt koldioxidavtryck radikalt, utan kompensation för koldioxidutsläpp. Omkring 51 % av alla oberedda hudar i vikt återvinns som energi och omvandlas till ånga via vår termoelektriska anläggning, som i sin tur genererar värme för vår produktionsprocess. Återanvändning och återvinning av vatten är också en viktig del av vår cirkulära produktionsprocess. Vattnet "lånas" huvudsakligen från vår privatägda insjö, och behandlas och återvinns för användning inom produktionen. Renat avloppsvatten som inte återanvänds av oss behandlas ytterligare innan det släpps ut i ekosystemet som rent vatten utan energikonsumtion, enligt LCA. Sedan 2017 har vi använt 100 % förnybar el, vilket också drastiskt har minskat koldioxidintensiteten per läderhud.Det läder som används i Polestar 3 är 100 % spårbart och djurskyddssäkrat. Kan du berätta mer om det? 

Alla oberedda hudar som vi använder för att tillverka vårt högkvalitativa läder för bilar är biprodukter från den lokala livsmedelsindustrin. Det innebär att vi använder ett avfallsmaterial, dvs. nötboskapshud, från kött- och mejeriindustrierna och återvinningsförädlar det till läder. Dessa nötboskapshudar köps in från Storbritannien och Irland, två av de länder som globalt sett ligger högst upp i rangordningen för Animal Protection Index, för vilka vi har 100 % spårbarhet. Storbritanniens och EU:s jordbruksbestämmelser säkerställer de högsta djurskyddsnormerna, bland annat principen om de fem friheterna. Vi granskas också av Leather Working Group och har belönats med deras Gold Standard Award för att vi har uppnått 100 % spårbarhet.

01/04

Varför är hållbarhetsmeriter viktiga?Hållbarhetsmeriter är viktiga eftersom de försäkrar och betryggar våra kunder om våra råvarors ursprung och hållbarhet. Alla våra egna leverantörer undertecknar en uppförandekod som möjliggör fullständig spårbarhet i vår leveranskedja. Vi strävar efter att producera läderprodukter av god kvalitet för våra kunder, och vår lokala upphandlingspolicy säkerställer råvaror av god kvalitet. Strikta djurskyddsnormer är viktiga för oss, eftersom de garanterar råvaror av hög kvalitet. När nötboskap avlivas använder vi de kasserade hudarna och omvandlar dem till vackert, hållbart läder.Man hör mycket om läder gjort av ananas, svamp och alla möjliga alternativa lädermaterial. Hur ser du på rollen för äkta läder i nästa generations bilinteriörer? 

De alternativa materialen kan varken ersätta läder i form eller funktion och har ofta större inverkan på vår planet enligt livscykelanalysen. Det traditionella lädrets roll, läder som tillverkas på det ansvarsfulla sättet som vi gör, är utan tvekan det mest ansvarsfulla valet. I och med ankomsten av elbilar och fossilfri transport är det uppenbart att läder, ett verkligt biobaserat cirkulärt material som tillverkas av andra generationens biomaterial, är det bästa valet ur etisk synvinkel. Det är också tekniskt bättre än alternativen när det gäller hållbarhet, komfort och finess. Det håller på att bli det alternativ som föredras inom sektorn för premiumelbilar. Vi har ställt upp ett djärvt mål att tillverka en klimatneutral bil. Ni har ett liknande mål, att tillverka koldioxidneutralt läder senast 2025. Vilka framsteg har ni gjort hittills, och vad krävs för att ni ska nå ert mål?  

Vårt mål för nettonollutsläpp senast 2025 kompletteras av ambitionen att bli ett koldioxidneutralt företag senast 2030 när det gäller alla växthusgaser, tio år före vårt planerade långsiktiga mål, det vetenskapsbaserade målinitiativet för 2040. Varje kvadratmeter läder kommer därför att vara koldioxidneutralt enligt LCA-data. På vår resa har vi hittills uppnått över 90 % framsteg mot nettonollutsläpp, utan att utsläppskompensera. Vi har även en tydlig färdplan för att avsluta vår resa, bland annat vår egen egenproducerande energianläggning (solcellssystem) för att komplettera vår befintliga energiåtervinningsanläggning och gröna energiproduktion.Enligt er webbplats har Bridge of Weir varit ledande inom fordonsbranschen i över ett århundrade. Hur har ni lyckats behålla den positionen allteftersom tiderna, trenderna och efterfrågan förändras?

När det gäller våra läderprodukter utforskar vi ständigt nya hållbara garvningsmetoder och nya tillämpningar. Vårt innovationsteam består även av personer som arbetar inom andra områden och vi samarbetar med experter på tekniker som ligger nära lädertillverkning för att utforska nya koncept. Vi har kontinuerligt investerat i teknik och nya tillverkningsprocesser, vilket har hjälpt oss att ligga före trenderna och tillgodose föränderliga behov. Vi har till exempel öppnat en ny skärninganläggning nära vår produktionsanläggning och har investerat i nya garvningstrummor, vilket kommer att göra garvningen ännu mer effektiv när det gäller vattenförbrukning och garvningsbehandling.Vilket var ert första intryck av Polestar? Vad är det som gör att ni vill samarbeta med ett märke som vårt? Det stod redan tidigt klart att båda företagen är inne på samma linje. Jag anser att Polestar är ett progressivt företag som utmanar gränserna, med ett seriöst åtagande för hållbarhet och miljömedvetenhet. Ni vill göra det rätta för vår planet och har ett mål att producera klimatneutrala bilar senast 2030. Bridge of Weir delar samma engagemang och passion för hållbarhet på vår egen resa för att uppnå nollutsläpp senast 2025. Även vi strävar efter att visa vägen inom vår bransch, med ansvarsfull och hållbar lädertillverkning, och vi tror att vårt samarbete med Polestar kan hjälpa er att uppnå era ambitioner för klimatneutralitet.

Relaterat

Polestar 3 in Snow color driving on a winding road in Spain

Media hyllar Polestar 3 efter provkörningarna i Spanien

”Hyllningen: Oj, vilken fullträff – en supersuv”, ”Polestar 3 imponerar stort!”, ”Det är sofistikerat på förarplats, men framförallt är det något ljuvt i styrning och instyrning som jag kommer att avundas alla Polestar 3-ägare.” och ”Jag trodde inte att jag skulle säga detta, men Polestar 3 är sportig. Den lever upp till varumärket.”