Notis 1

Här på Polestar sysslar vi med att omdefiniera saker och ting. Vi omdefinierar prestanda till att handla om mer än bara acceleration. Vi omdefinierar kundupplevelsen med våra Spaces där du möter produktexperter som inte säljer på kommission. Men det slutar inte där.

Isaksson-171211-NIK_4381_preview.jpg
På svenska kallas Polaris, den starkast lysande stjärnan i Lilla björnen, för Polstjärnan. På engelska blir det "Polestar".

Att finna sig själv

Polestar består av människor som tar detaljer på största allvar. Produkten står i centrum för allt vi gör. Denna inställning genomsyrar hela företaget, vare sig det gäller chassikomponenter, kolfiberlösningar eller typografi. Polestars visuella märkesidentitet är ett resultat av denna omsorg om detaljerna. Den har skapats på samma sätt och med samma kompromisslösa fokus på detaljer som alla våra produkter. Att skapa ett ytligt visuellt paket för att uttrycka vår perfektionistiska identitet skulle inte ha känts rätt. I den här notisen kan du läsa mer om hur vi skapade vår visuella identitet och varför den ser ut som den gör.


Grundtanken med Polestar har alltid varit att frigöra sig från bilbranschens konventioner. Vi vill utforska nya idéer och tekniker, flytta fram gränserna och föra Volvo Personvagnar in i framtiden, inte bara genom teknisk innovation utan också på områden som digital kundupplevelse och kommunikation.

"Att vara en del av Volvofamiljen gör att vi känner oss oerhört säkra på att vi har de tillverknings- och kvalitetsprocesser som krävs för att förverkliga våra visioner. Bilbranschen håller på att förändras. Konnektivitet har blivit en självklarhet. Bilpooler och nya ägandeformer håller på att bli normen. Vi tar emot allt detta med öppna armar. Vi kommer att leda vägen. Polestar är ledstjärnan", säger Thomas Ingenlath, Polestars VD. 

Att fungera som ledstjärna för Volvo är en stor utmaning. Men Polestar är också ett märke som kan tala till en annan kundkrets än Volvo, och vi är fast beslutna att sätta vår egen prägel på bilbranschen.

Namnet

Polstjärnan har hjälpt resande på norra halvklotet att navigera sedan urminnes tider. Denna symbol för vägledning är en passande metafor för ett företag som vill fungera som en föregångare, en ledstjärna, för Volvo Personvagnar. Namnet Polestar har en särskild betydelse. På svenska kallas Polaris, den starkast lysande stjärnan i Lilla björnen, för Polstjärnan. På engelska blir det "Polestar".

 Polestar har varit ett välkänt namn under flera år för dem som är bekanta med Volvos prestandabilar eller intresserar sig för World Touring Car Championship. Volvo Personvagnar förvärvade Polestar för att ta del av företagets erfarenhet inom prestanda och ingenjörskonst.

 Med en ny framtidsplan var det viktigt för Polestar-teamet att förbli sitt arv troget samtidigt som man omvandlade företaget för att bemöta en ny utmaning. Metaforen "pole position" – den första bilen ut på banan – är fortfarande helt central för oss. Den symboliserar både vårt arv och vår ambition att flytta fram gränserna med våra rena, progressiva prestandabilar.

Identiteten

Vårt ständiga sökande efter förfining och vår progressiva anda är det som ligger till grund för vår kompromisslösa ambition. All vår kommunikation har haft som mål att framhäva de tekniska framstegen och låta produkterna tala för sig själva, som de konstverk de är, snarare än att använda oss av traditionell marknadsföring. Det kan uppfattas som en smula exklusivt, men det var det bästa sättet att göra vårt autentiska produktfokus rättvisa.

De övergripande designprinciperna för alla Polestars produkter bygger på tre grundprinciper: renhet, progressivitet och prestanda. Det är det som vårt företag är till för att skapa. 

Renhet: minimalistiska produkter. Progressivitet: vetenskaplig innovation. Prestanda: en kompromisslös och atletisk bil. 

Det finns ren minimalism i vår typografi och färgskala. Det progressiva och vetenskapliga angreppssättet återspeglas tydligt i vår inställning till allt från arkitektur till precisionen i stjärnsymbolen.

Vårt kompromisslösa fokus på prestanda har inte bara att göra med hur bilarna beter sig, utan tar sig även uttryck i vår omsorg om detaljer och vår strävan efter att hela tiden leverera något nytt och bättre.

Med utgångspunkt i dessa principer letade Polestar-teamet efter inspiration och idéer på områden långt bort från den traditionella bilbranschen. Där hittade de okonventionella byggklossar som de använde för att bygga upp en balanserad och mycket användbar verktygslåda.

Den visuella identiteten sätter sin prägel på varje del av Polestars universum. Bilarna bär både symbolen och märkningstexten. Evenemangen, mässmontrarna och kontoren följer alla samma principer. Pappersvaror, bilder och konfigurationsverktyget online gör detsamma. Samma starka fokus på typografi och en återhållen färgskala återkommer överallt, från toalettskyltarna till visitkorten. Den konsekventa återhållsamheten i utförandet har blivit en lika stor del av vår identitet som själva designen.

Black dots and the Polestar logo on a white background
Vi behöll det diskreta vecket på ovansidan, som ger en teknisk och unik look i en tid då företags symboler tenderar att bli alltmer platta och rundade.

Symbolen

Den gamla Polestar-symbolen har funnits på Volvos bilar under många år. Förut satt den på en starkt turkos, fyrkantig plastbit som stolta Volvoägare visade upp för sina grannar för att tala om att de var ägare till en unik Volvo med utökade prestanda. Färgen var emellertid det som man först lade märke till i den här designen. Så när vi började fundera på en ny look för Polestar kände vi att vi var tvungna att befria stjärnsymbolen från sin fyrkantiga, blå grund.

Om stjärnan behandlades som ett stolt och självständigt föremål skulle den kunna placeras på bilarna på ett bättre sätt. Men själva symbolen behövde också uppdateras för att bli stark nog att stå på egna ben. Den måste kunna fungera som en unik signatur, utan något behov av förklaringar. Den måste vara ren och minimalistisk, men samtidigt ge ett starkt intryck.

Det finns redan gott om symboler och logotyper med stjärnor. Inom bilindustrin är detta inte heller något nytt. Därför bestämde vi oss för att uppdatera denna klassiska form och låta Polestars attityd leda vägen, i stället för att tänka som traditionella spelare i bilbranschen.

Stjärnan minskades ner tills bara två vingar fanns kvar. Dessa är placerade diagonalt mot varandra, och utrymmet mellan dem fullbordar formen. Det lilla vertikala mellanrummet skapar en viss spänning utan att sambandet förloras. På ovansidan av varje del finns ett diagonalt veck. Den tredimensionella stjärnan som sitter på våra bilar, där dessa aningen vinklade ytor möter en kontrasterande yta, är en riktig juvel. Ren och formfulländad, och helt fri från krom.

Den version av stjärnan som vi tog fram för vår kommunikation har samma form och proportioner. Vi behöll det diskreta vecket på ovansidan, som ger en teknisk och unik look i en tid då företags symboler tenderar att bli alltmer platta och rundade.

Videon bredvid visar några av de förslag som testades under arbetet med att hitta vår nya symbol.

Typografin

För att skapa en tydlig och konsekvent identitet bestämde vi oss för att välja ett enda typsnitt för alla kanaler. Det måste vara unikt, men också tidlöst så att vi skulle kunna använda det för nya tillämpningar under många år framöver. Det fanns ingen uttalad idé om att utmana bilbranschens konventioner, men vi var fast beslutna att hitta ett kategorineutralt typsnitt som kunde användas på andra områden är bara inom bilbranschen.

Det skulle ha varit enklast att strunta i att hitta något nytt och bara använda Helvetica, som är så vanligt förekommande och flexibelt att det kan användas för nästan vad som helst. I de första utvecklingsomgångarna använde vi faktiskt det typsnittet, men vi kände snart att det var alltför generiskt. Vi behövde något renare och modernare.

Det föll sig naturligt att välja Unica77. Vi använder det på våra produkter, byggnader och pappersvaror och i vår kommunikation och det har blivit en mycket viktig om än diskret del av vår identitet. Till och med i företagets namn – vår logotyp – använder vi Unica77.

"Det är ett rent och tydligt typsnitt som verkligen passar den uttalade viljan att hålla saker och ting så enkla som möjligt. I vanliga fall är det mycket mer komplicerat att skapa något enkelt, men när vi hittade Unica77 insåg vi att det helt och hållet uppfyllde Polestars behov. Det fanns inget behov av att skapa ett nytt, skräddarsytt typsnitt när det redan fanns ett som fungerade perfekt", säger Björn Kusoffsky, VD och en av grundarna till Stockholm Design Lab, vår externa partner som hjälpte oss att skapa vår identitet.

Hur typsnittet används är lika viktigt som hur det ser ut. Polestars typografi har bara en storlek och en vikt. Denna minimalistiska och extremt konsekventa look förstärker intrycket av ett företag som både är progressivt och har höga estetiska ambitioner.

Läs mer om historien bakom Haas Unica-typsnittet.

Black, white and grey squares with different colour codes on them

Färgerna

Polestars monokroma färgskala utgör en minimalistisk grund till vilken vi lägger accentfärger för att liva upp och ge energi. Denna digitala och atletiska influens är det lilla extra som gör att en färgställning som skulle kunna uppfattas som tråkig blir till något spännande och uttrycksfullt.

Grunden är Polestarvitt, som används generöst på grund av sin rena och klara karaktär. Det är också en väldigt praktisk färg som framhäver små detaljer väl. Polestarsvart är det ultimata uttrycket för elegans och stil. Det svarta och vita skapar tillsammans en tidlös enkelhet och är dessutom en diskret vink om Polestars kosmiska ursprung.

Polestars gråskala används som komplement och innehåller alla nyanser i spektrumet mellan vitt och svart. Polestars accentfärger framhävs, men bara när det behövs. Överlag är färgpaletten väldigt dämpad, utan en specifik varumärkesfärg, precis som alla andra delar av den verktygslåda som vi använder för att bygga vår visuella identitet.

Vi ville också betona skillnaden mellan materialfärger och webbfärger. Guld är det bästa exemplet på en färg som bara kan användas på ett fysiskt material, eftersom den kan pigmenteras och definieras som en nyans.

Alla accentfärger används så att de aldrig dominerar intrycket av en bild eller en utställningshall. Det ger Polestar både frihet och en stark personlighet med stor integritet.

Vi bestämde oss för att förhöja märkningsprincipen, designa den och göra den till en del av varumärket i stället för att dölja den.

Märkningsprincipen

Vår rena och kompromisslösa inställning till produktdesign, som hämtar mer inspiration från produkter utanför bilbranschen än inom den, gjorde att vi ville använda grafik på nya sätt. I den traditionella bilindustrin märks bilar med förkromade logotyper och emblem som har lite att göra med den produkt som de sitter på. Polestars designteam ville göra grafiken och typografin till en integrerad del av produktdesignen från första början.

De ville hitta ytterligare ett visuellt verktyg som var enkelt, deskriptivt och möjligt att använda i många olika sammanhang. De ville inte bara kunna använda märkningen på produkterna, utan även på byggnader eller inbjudningar till evenemang, som en detalj som ger uttryck för Polestars vetenskapliga anda.

Precis som alla produkttillverkare måste Polestar följa den internationella lagstiftningen om ursprungsmärkning för import- och exportvaror. Märkningen måste innehålla materialspecifikationer, registrerade artikelnummer, en angivelse av var en vara har tillverkats och många andra detaljer.

Under arbetet med att utveckla Polestars visuella identitet blev idén att använda märkningen inte bara för rent lagstiftningsmässiga ändamål allt mer attraktiv. Principerna för märkning av varor är brutalt funktionella, tidlösa och lättförståeliga, så varför inte tillämpa samma princip på vår visuella verktygslåda?

Efter denna aha-upplevelse bestämde varumärkesteamet sig för att försöka hitta det perfekta sättet att presentera märkningen på produkten och att låta märkningsprincipen influera andra delar av vår kommunikation. Det var början på det som senare blev till Polestars märkningsprincip i Unica77, med tillägg av en liten men viktig detalj: tankstrecket.

"Varje del av en bil är märkt med sitt ursprung på ett eller annat sätt. Vi bestämde oss för att förhöja märkningsprincipen, designa den och göra den till en del av varumärket i stället för att dölja den. Dels för att vi anser att informationen är relevant för kunden, dels för att Polestar är ett högteknologiskt företag som väljer unika lösningar. Vi har en fast design inte bara för bilarnas exteriör och interiör, utan också för våra laboratorier och kontor. Helt enkelt för att det är ett verkligt effektivt sätt att beskriva ett föremål eller en plats. Det är väldigt koncist, bara en uppräkning av enkla fakta", säger Pär Heyden, varumärkeschef på Polestar.

Relaterat

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Entusiastiskt samarbete mellan Pangaia och Polestar

PANGAIA är ett materialteknikföretag som skapar problemlösande innovationer i form av högkvalitativa livsstilsprodukter. Deras mission är att omdana modeindustrin genom att inspirera och accelerera förändringar mot en positiv framtid för jorden.