Grön laddning: så kan du bidra till energiomställningen

Omställningen till grön energi är en av de viktigaste pusselbitarna för att vi ska uppnå klimatneutralitet. Regeringar, företag och akademiska institutioner har självklart ett stort ansvar i detta sammanhang. Men det är inte bara upp till dem. Vi kan alla bidra genom att ändra våra vanor i vardagen.

Two light bulbs with a person turning one of them on.

Ändra ditt elavtal

Det här är antagligen det enklaste och snabbaste sättet att dra sitt strå till stacken. Kontakta din elleverantör och ta reda på om de erbjuder förnybar el. Ibland kan du behöva betala lite mer för förnybar el, men tänk på att du genom den extra avgiften på ett direkt sätt uppmuntrar din elleverantör att fortsätta investera i grön energi.

Kräv större öppenhet från din laddningsleverantör

Det kan vara svårt att få information om andelen grön energi i det globala laddningsnätverket. Begär att operatören som driver din lokala laddstation ger dig den information du behöver för att kunna göra ett välgrundat val när det gäller hur du laddar din elbil.

Skriv under namninsamlingar

Det finns gott om initiativ som kräver att regeringar ska sluta investera i fossila bränslen och i stället satsa på förnybar energi till 100 %. Anslut dig till den allt större skaran som kräver en renare framtid.

Verka för en grönare arbetsplats

Om din arbetsplats inte redan har investerat i elbilsladdare, ta reda på varför. Om den redan har anpassat sig till elbilsrevolutionen är det bra! Men för att försäkra dig om att företagets vagnpark lever upp till sin fulla potential kan det vara bra att kolla med din chef eller HR-ansvariga att laddpunkterna drivs med grön el.

Ladda din bil när elförsörjningen är som renast

Elektricitet måste användas direkt när den produceras, den kan inte lagras om den inte omvandlas. När en mindre del av elförsörjningen kommer från fossila bränslen och mer från väderberoende källor (t.ex. vind- och solkraft) går elnätets koldioxidintensitet upp och ner under dagen. Idag finns det företag, akademiska institutioner och icke-statliga organisationer som samlar in uppgifter som visar vilken tid på dagen som det är bäst att ladda sitt fordon. I Storbritannien till exempel har WWF, National Grid och Environmental Defense Fund Europe  tagit fram en prognos för koldioxidintensitet för olika regioner. 

Skriv till dina lokalpolitiker och be dem stödja en grön energipolitik

Din röst är viktig för politikerna, så underskatta inte din förmåga att göra skillnad. Grön energi bör inte vara en hjärtefråga bara för bilägare utan även för politikerna, som riskerar att förlora sina väljare om de inte hänger med i utvecklingen.

Investera i solpaneler

Avslutningsvis kommer här ett väl beprövat sätt att delta i den gröna omställningen: installera solpaneler på ditt tak. Det är såklart inte alla som har möjlighet till detta. Det här är såklart inte ett alternativ för alla, och eftersom det finns en hel del tveksam information där ute så rekommenderar vi en del efterforskningar innan du bestämmer dig för att göra investeringar. Men fördelarna för miljön (och plånboken) för den som vågar språnget kan vara betydande.

I den stora energiomställningen kan vi alla vara en del av lösningen. Vänta inte på att institutioner och regeringar ska agera. (Miljö)makten tillhör folket.