Grön laddning: ny teknik

Antalet elbilar håller på att öka kraftigt. Detsamma gäller efterfrågan på el. Men för närvarande är bara en liten del av den energi vi använder ren. För att minska energisektorns koldioxidutsläpp och skapa ett grönare elnät behöver vi teknisk utveckling. Och var ska man leta inspiration till grön teknik om inte i naturen?

Woman using a pipette to drop water into a glas.

I dag forskas det mycket i hur vi kan producera el med hjälp av vind, vatten och solljus. De här gröna lösningarna är skalbara och ekonomiskt bärkraftiga för omkring två tredjedelar av världens energiförsörjning. Men om tekniken för förnybar energi inte börjar spridas i snabbare takt kan det hända att det växande energibehovet och befolkningsökningen omintetgör de framsteg i form av koldioxidminskningar som vi lyckas åstadkomma. 

Experterna arbetar därför outtröttligt för att hitta nya idéer. En av de mer lovande metoderna som det forskas på just nu är energiutvinning från temperaturskillnaderna mellan havets ytvatten och djupvatten, så kallad havsvärmekraft. Det ger en konstant och jämn energiproduktion dygnet runt och kräver ingen energilagring. Den första anläggningen som lyckades få till en nettoproduktion av den här sortens energi togs i bruk redan på 1990-talet, men det räknas fortfarande som en framväxande teknik.

En annan potentiell källa till förnybar energi är regnvatten. De vibrationer som uppstår då vattendroppar faller på en särskild yta som kan tillvarata rörelseenergin (s.k. piezoelektriska material, t.ex. kvarts) kan utnyttjas och omvandlas till el. Fram tills alldeles nyligen har det inte gått att utvinna en tillräcklig mängd energi ur regndropparna, men det kan vara på väg att förändras. Genom ny forskning har forskare lyckats hitta en metod som kan skapa en tillräcklig laddning med en enda droppe av regn-, kran- eller havsvatten för att driva 100 LED-lampor.

Förnybara energikällor som vind- och solkraft ger tyvärr ingen kontinuerlig elproduktion. Därför måste vi även hitta nya sätt att lagra grön energi som kan användas när det inte blåser eller är tillräckligt soligt. Svävande svänghjul, som kan rotera utan att förlora energi, är en möjlig lösning på detta problem. Så länge som hjulet roterar lagras den energi som satte igång rotationen. Och den energin kan sedan omvandlas till el vid behov. 

Alla dessa idéer är fascinerande exempel på vad naturen kan bidra med. De bevisar också att inspiration och verkliga lösningar finns närmare än vi trott och att vi är på god väg att skapa ett helt förnybart energinät och verkligt hållbar eldriven mobilitet.