Fem frågor till Arlena Amiri

Arlena Amiri, chef för Polestar 0 Operations, om att omsätta övergripande visioner till konkreta mål och hur passé det är att stå på sidlinjen mitt under en hållbarhetsrevolution.

Arlena Amiri standing in front of a glass building.

Du har nyligen utsetts till Head of Polestar 0 Operations. Grattis! Berätta mer om det.Efter att jag hade byggt upp avdelningen Advanced Engineering och fått igång verksamheten där med våra duktiga experter och chefer tog jag mig an en liknande uppgift med projektet Polestar 0. I denna nya roll är min ambition att skapa de förhållanden som krävs för att våra forskningsledare och partners ska kunna leverera en klimatneutral bil till 2030. Det innebär helt enkelt att eliminera alla utsläpp från alla aspekter av tillverkningen.Detta är ett rent ingenjörsprojekt enligt mig. Vi måste kartlägga alla steg i processen, identifiera alla utsläpp, få klart för oss vilka utmaningarna är, ifrågasätta alla gamla rutiner och vanor, och hitta olika lösningar för att eliminera utsläppen. Det handlar om att förstå problemets kärna, vara kreativa i våra metoder och testa olika hypoteser för att hitta de lösningar som vi vet finns någonstans där ute.Ur ett mångfalds- och inklusivitetsperspektiv kräver det här projektet öppenhet, ödmjukhet och beslutsamhet. Samarbete inom hela branschen, mellan olika discipliner och tillsammans med likasinnade, envisa och engagerade partners är det avgörande om vi ska lyckas.Hur stämmer verkligheten överens med vad folk tror att du gör?Vad är Advanced Engineering? Vad är innovation? Vad betyder 0 GHG? Och hur räknar du ut det? Det är sådana frågor jag ofta får. En del kanske tror att det bara handlar om workshops, presentationer, strategi och framtidstänkande, vilket stämmer till viss del. Men det är så mycket mer. Vi måste skapa en miljö där kreativiteten kan växa. Själv är jag väldigt praktisk och resultatorienterad. För mig har det alltid varit viktigt att bryta ned "det stora hela" i konkreta mål med tydliga kategorier som Vad, Varför, Hur, När och Vem.Jag tycker det är enormt viktigt att ha en tydlig vision, men också att implementera innovationer så snart det finns genomförbara förbättringar. Jag blir inspirerad av Polestar 0-projektets ärlighet, enträgenhet och beslutsamhet att åstadkomma en meningsfull förändring utan att slösa tid på kompromisser eller undanflykter.Vad jobbar du och Polestar 0-teamet på just nu?Just nu är projektet inne i en intensiv forskningsfas där vi tillsammans med våra forskningsledare och partners utforskar potentiella lösningar för att eliminera de utsläpp som har identifierats i våra partners produktionslinjer.I Polestar 0-projektet har vi inga leverantörer. Vi har partners. Det är en viktig skillnad, eftersom det understryker att det är ett gemensamt arbete vi gör för att eliminera utsläppen ända från vaggan till graven*. Vi fortsätter också jobba med experter inom olika discipliner för att genomföra gapanalyser, och se till att vi har rätt partners och fokusområden. Fokus och disciplin är avgörande, eftersom vi inte har någon tid att förlora.Vad har hänt eller förändrats inom ditt arbetsområde under de senaste 10 åren?Som många andra började jag min ingenjörskarriär under förbränningsmotorns era, och jag ser den erfarenheten som mycket värdefull nu när vi står vid övergången till den elektriska eran. Vi måste kunna förstå historien om vi ska kunna gå över helt till en fullständigt elektrisk och klimatneutral framtid. Det var inte alls så länge sedan jag satt och analyserade sprickor i kolvar och var helt fascinerad av turbotekniken, eller beräknade vridmoment och hastighet för att ta reda på vilken motorstorlek som passar bäst för en viss körcykel. Och jag gjorde allt det för att optimera bränsleekonomin och minimera koldioxidutsläppen. Vid transformationer som denna uppstår det friktion, men friktion brukar vara ett naturligt resultat när det behövs en förflyttning.Vad ger dig hopp inför framtiden?Under de senaste årtiondena har innovationerna visat hur starka vi människor är när vi samarbetar för att göra något gott för vår planet. Och nu när jag ser det fantastiska engagemanget från våra partners i Polestar 0-projektet så blir jag övertygad om att vi är redo, och att vi tillsammans kan flytta berg. Malcolm X sa en gång: "När, om inte nu? Vem, om inte jag?" Och det tycker jag är en bra sammanfattning. Världen har nått en punkt där det inte längre är okej att stå vid sidan om och vänta på bättre tider. Vi måste alla ställa upp och dra vårt strå till stacken, mot en klimatneutral framtid.*"Från vaggan till graven" är en analys som beräknar en produkts miljöpåverkan i respektive fas av dess livscykel, från det ögonblick då naturresurser extraheras från marken och bearbetas (vaggan) genom alla övriga tillverkningsfaser, transport, användning, återvinning och till sist kassering eller återvinning (graven).

Relaterat

Att filma ett halvmaraton med den bakåtriktade kameran hos Polestar 4

Relationen mellan kamera och idrottare är stark och viktig när sporthändelser dokumenteras och förevigas tack vare kameralinsen. Förra veckan adderade Polestar ytterligare ett kapitel till historien i detta nära förhållande.