Renare luft och gator på jordens dag.

Jordens dag firas för 52:a gången den 22 april 2022. Denna globala miljörörelse lanserades i USA 1970, (delvis) som ett svar på den massiva konsumtionen av blyad gas för bilar och de föroreningar som detta gav upphov till.

A close up of the top of the Earth from space

Ett halvt århundrade senare kämpar vårt samhälle fortfarande med konsekvenserna av avgasrörens utsläpp. Offentliga uppgifter visar att transporten i hela världen står för över en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser.Även om elfordon är på framfart är omställningen inte tillräckligt snabb. Vi behöver därför agera på alla områden för att påskynda omställningen till en grönare och renare framtid,både företag och konsumenter. Som ett elbilsföretag har våra ansträngningar ända från början fokuserats på att minska utsläppen. I år på jordens dag vänder vi uppmärksamheten mot ett annat bilrelaterat område: gatorna.I andan av årets tema för jordens dag, Investera i vår planet, vill vi uppmuntra människor att investera lite tid i att lära sig mer om de miljömässiga (och ekonomiska) fördelarna med elbilar, hur du kan hjälpa till i omställningen till grön energi och vad du kan göra för att påverka övergången till en renare och mer hållbar rörlighet. På samma sätt uppmuntras Polestar-anställda runt omkring i världen att investera tid i lokala saneringsinitiativ i områdena nära våra kontor.Som ett företag har vi tagit flera viktiga steg på vägen mot en mer hållbar framtid och kommer att fortsätta att göra det tills vi uppnår klimatneutral rörlighet. Faktum är att Polestar 2 är ett betydelsefullt steg i rätt riktning, med mindre än hälften så stort koldioxidavtryck jämfört med en bil med förbränningsmotor om den laddas med grön energi.Vårt mål är att göra vår jord till en renare, grönare och mer hållbar plats. Och ju fler som delar den visionen, desto snabbare tar vi oss dit. Det finns ingen anledning att tveka med massor av hållbara lösningar till hands och massor av skräp att plocka upp där ute. Eller kanske massor av skräp och många hållbara lösningar. Oavsett vilket, låt oss investera lite tid i att skydda planeten idag. 

Relaterat

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Entusiastiskt samarbete mellan Pangaia och Polestar

PANGAIA är ett materialteknikföretag som skapar problemlösande innovationer i form av högkvalitativa livsstilsprodukter. Deras mission är att omdana modeindustrin genom att inspirera och accelerera förändringar mot en positiv framtid för jorden.