Ett nytt liv för batterier

Att ”Frankensteina ihop något” innebär att kombinera ett antal olika beståndsdelar för att skapa någonting nytt. Även om uttrycket är vanligast i datorbyggarvärlden är det lika användbart för att prata om batterier. Särskilt eftersom vi, precis som Mary Shelleys vetenskapsman, väcker dem till liv igen.

Close-up image of an electric battery.

Vår målsättning är att bli mer hållbara när vi levererar elektrisk prestanda, och det har motiverat oss att hitta sätt att förbättra produktionscykeln och uppmuntra till cirkularitet – alltså kretsloppstänkande. För att säkerställa att vi maximerar användandet av minsta möjliga materialmängd undersöker vi möjligheter där batterier kan användas igen efter sin första livscykel.

Att tillverka ett batteripaket är dyrt och energikrävande. En rapport publicerad av Energimyndigheten kunde visa att enbart 5 % av världens alla batterier för närvarande återvinns. För att försäkra oss om att batteripaket kan få en längre livslängd och bli återanvända efter den första livscykeln tittar vi på olika alternativ där batterier kan repareras, förnyas och installeras i en ny bil, genom att använda regionala battericentraler.

Efter det följer ett andra liv för batteriet utanför fordonsindustrin, nämligen som energilagring vid en laddningsstation som drivs med solceller. Exempelvis arbetar Volvo Cars med ett pilotprojekt som kan driva 80 laddningsstationer med fem batteripaket från elbilar med sammanlagt 390 MWh.

Till slut demonteras batteripaketen, och delarna skickas till leverantörer för att användas i processen för att skapa nya batterier. Därmed sluts kretsloppet och en cirkulär process är skapad, från råmaterial till råmaterial.

Att kunna ge batterier ett andra liv är ett slags pånyttfödelse. En pånyttfödelse som gör det möjligt att skapa ännu mer hållbar elektrisk prestanda.

Relaterat

Polestar 4: everything you need to know

Äntligen här. Följ med vår designchef, Maximilian Missoni, när han presenterar sina favoritegenskaper – som gör Polestar 4 till en ny typ av SUV-coupé.