• Manual
 • Videogalleri
 • Mjukvaruuppdateringar

Mjukvaruuppdateringar

Polestar utvecklar ständigt systemen i bilarna och de tjänster som du erbjuds. Mjukvaruuppdateringar i din bil kan ge dig tillgång till många nya funktioner samt förbättringar. Bilens mjukvara kan uppdateras till den senaste versionen via OTA (Over-the-Air) eller i samband med service hos en auktoriserad Polestar-verkstad. Du informeras på centerdisplayen när ny mjukvara är tillgänglig via OTA (Over-the-Air). Gå till appvyn och välj sedan (ikonen) "Inställningar", "System" och "Mjukvaruuppdatering" för att se den aktuella mjukvaruversionen.

 OBS

 • Funktionalitet efter uppdatering kan variera beroende på marknad, modellår och tillval.
 • Vissa av uppdateringarna släpps vid verkstadsbesök innan de är möjliga via Over-the-Air (OTA).
 • Vid uppdatering till den senaste versionen ingår även tidigare släppta uppdateringar.

Uppdateringar i mjukvaruversion P3.1.10

 • Stabilitetsförbättringar för bilnyckeligenkänning (endast för fordon av sena ÅM24 och ÅM25).

Uppdateringar i mjukvaruversion P3.1.9

 • Prestandaförbättringar i infotainmentsystemet.
 • Stabilitetsförbättringar för passagerarkupéns klimatinställningar.
 • Kartor i förardisplayen visas inte under en aktiv backningshändelse.

Uppdateringar i mjukvaruversion P3.1.2

 • Klimatförkonditionering nu med 10 minuter tillagda till timer för att beakta användare som kommer för sent till bilen efter att ha planerat en avfärdstid.
 • Allmän kalibrering för klimatsystemet.
 • Uppdatering av ikonen för Intelligent Speed Assistant (endast för europeiska bilar byggda från november 2023).

Uppdateringar i mjukvaruversion P3.0.3

Obs! Mjukvaruuppdatering bör inte installeras medan fordonet laddas, eftersom detta avbryter laddningen.

Schemalägg mjukvaruuppdateringen när laddningen är klar

 • Android Automotive OS 12.
 • Möjliggör fortsatt utveckling av Google Automotive Services och tredjepartsappar.
 • Ny meddelandeapplikation, där användaren kan interagera med en del av de senast mottagna meddelandena direkt på skärmen, som ett komplement till röstassistentens meddelandefunktion.
 • Mikrofonikon visas i det övre fältet när mikrofonen används.
 • Rattvärmaren aktiveras automatiskt med fjärrklimatstart under 10 °C/50 °F utetemperatur (för bilar byggda före november 2022).
 • Förbättringar av appen Räckvidd: "Medelhög förbrukning" har lagts till befintliga förbrukningsmätare.
 • Om användaren inte har godkänt Googles användarvillkor kommer relaterade Google-appar att vara gråmarkerade. Googles användarvillkor visas om användaren trycker på de gråmarkerade ikonerna.
 • Offlinestöd för trafikskyltsinformation för användare som inte har godkänt Googles villkor.
 • Knappen "Slutför profilinställning" är nu integrerad i centerdisplayen.
 • Förbättringar av trafikskyltsigenkänning för europeiska marknader.
 • Förbättringar av Bluetooth-anslutningen mellan bilen och Apple CarPlay vid överföring av telefonsamtal.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.14.3

 • Förbättrad körupplevelse vid låga hastigheter (endast ÅM24).
 • Förbättringar av schemalagd laddning i Polestar-appen.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.13.3

 • Rattvärmaren aktiveras automatiskt med fjärrklimatstart under 10 °C/50 °F utetemperatur (för bilar byggda från slutet av november 2022 och framåt).

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.13.1

 • Stabilitetsförbättringar för GPS-position i Google Maps.
 • FM-radio och DAB listas under separata flikar i radioappen om DAB-länkning inte är aktiverad (favoriterna måste konfigureras om).
 • Förbättringar av interiörsystemljud.
 • Stabilitetsförbättringar för konnektivitet.
 • Ny certifierad räckvidd visas i förardisplayen för ÅM24 i standard range-version (påverkar inte verklig räckvidd eller beräknad räckvidd).

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.12

 • Stabilitetsförbättringar i styrenhet fotrörelsedetektering vid användning av digital nyckel (fordon ÅM23-24).
 • Förbättrad interiördetektering vid körning med digital nyckel (fordon ÅM23-24).
 • Införande av tidsplanering för mjukvaruinstallationer OTA (over-the-air).

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.11

 • Felkorrigering av långsam laddning (förekommer främst i Norge).
 • På/av-omkopplare för trådlös telefonladdare.
 • Optimering av dragkrokens frigöringsfunktion.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.10

 • Stabilitetsförbättringar för kartvyn i förardisplayen.
 • Optimering av batterikylningens reglering för att förbättra passagerarkupéklimatet när omgivningstemperaturen överstiger 40 grader Celsius.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.9

 • YouTube-appen är nu tillgänglig.
 • Betydande uppgraderingar av appen för räckviddsassistent.
  • Förbättrad algoritm för momentanförbrukning, som har förfinats för mer omedelbar feedback baserat på förarens agerande.
  • Graf för senaste energiförbrukning tillgänglig för de senaste 20/40/100 km.
  • Förbättrad algoritm för beräknad räckvidd med mer stabil och realistisk räckvidd baserat på körsätt, omgivningsförhållanden och fordonslast.
  • Beräknad räckvidd kan visas på förardisplayen via val i appinställningarna, istället för standardräckviddsberäkning.
 • Nya funktioner i Apple CarPlay:
  • Navigering via Apple Kartor visas nu på förardisplayen.
  • Knapparna ”Spela/pausa” och ”Nästa/föregående” visas nu i startskärmspanelen.
  • Informationen ”Spelas nu” visas nu i startskärmspanelen.
  • Information om telefonsamtal visas nu i startskärmspanelen och på förardisplayen under samtal. Nu går det att hantera telefonsamtal med rattens knappar.
 • Förbättringar av FM-radioanslutningar.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.8

Obs! Den här mjukvarureleasen är endast tillgänglig i verkstäder, inte OTA. Innehållet i P2.8 kommer att inkluderas i nästa OTA-uppdatering.

 • Förbättringar av uppskattad tidpunkt för slutförd laddning i bil och Polestar-app.
 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.7

Återaktivering av datadelning av information mellan bilen och andra fordon via vår molntjänst som tillfälligt inaktiverades i P2.2 krävs. Efter att P2.7 har installerats i bilen kan detta aktiveras igen i bilens integritetsinställningar. Den här ändringen gäller endast bilar i Europa och Nordamerika

 • Stabilitetsförbättringar för infotainmentsystem inklusive prestandaförbättringar.
 • Buggfix för integritetsinställningar i Polestar-konto.
 • Buggfix för belysning i fotutrymme (bilar med Plus Pack berörs inte).
 • Buggfix för klickljud som hörs i passagerarkupén under regenerativ bromsning.
 • Polestar-appen visar information under OTA-mjukvaruinstallation (gäller från mjukvaruversion P2.5 och appversion 3.13).

Obs! Efter mjukvaruinstallationen kan du behöva lagra nya referensvärden för systemet för däcktrycksövervakning. Följ instruktionerna i ägarmanualen.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.6

Obs! Den här mjukvarureleasen är endast tillgänglig i verkstäder, inte OTA. Innehållet i P2.6 kommer att inkluderas i nästa OTA-uppdatering.

 • Förbättrad reglering av temperaturen i passagerarkupén.
 • Sätena aktiveras automatiskt genom fjärrstart av klimatanläggningen under 10°C/50°F omgivningstemperatur. Uppvärmningen av båda framstolarna är på nivå 1 under förkonditionering.
 • Förbättrad funktion för adaptiv farthållare (ACC).

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.5

 • Stabilitetsförbättringar för problem med upplåsning av bilen med fysisk nyckel.
 • Radioförbättringar: inklusive korrigeringar för fördröjning av radiotext, senast valda station förlorad vid nästa start och förlust av ljud vid användning av DAB-radio (DAB-tillgängligheten kan variera beroende på marknad och årsmodell).
 • Förbättringar av appen Räckviddsassistent: centerdisplayen visar nu även momentan förbrukning i startskärmens delvy när denna är minimerad.
 • Ta bort parkopplad enhet: parkopplade enheter kan tas bort med en ny funktion som har lagts till i både mobilappen och inställningarna i bilen.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.4

 • Stabilitetsförbättringar för problem med upplåsning av bilen med fysisk nyckel.
 • Felkorrigering för problem med laddningsgräns.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.3

 • Förbättringar av avisering om körklar när Pilot Assist används.
 • Stabilitetsförbättringar för problem med upplåsning av bilen med fysisk nyckel.
 • Optimerad användning av värmepumpen genom ökad effektivitet och förbättrat utnyttjande i kallare klimat.
 • Felkorrigering för falskt meddelande från Park Assist System (PAS) om att service krävs.
 • Obs! För att stödja den här mjukvarureleasen kommer delning av information mellan din bil och andra fordon via vår molntjänst tillfälligt att inaktiveras, om detta var aktiverat tidigare. Dina tidigare integritetsinställningar finns kvar när datadelning aktiveras igen. Den tillfälliga ändringen gäller endast bilar i Europa och Nordamerika.

Uppdateringar i mjukvaruversion P2.2

 • Introduktion av Apple CarPlay.
 • Förberedelse för framtida appar för videoströmning.
 • Prestandaapp: accelerationsmätning i bilar med prestandamjukvaruuppgradering. G-mätare i alla bilar.
 • Främre USB-C-port öppnad för ingång för extern enhet (till exempel spel, musik, Apple CarPlay).
 • Förbättringar av farthållarens effektivitet oavsett One Pedal Drive-inställning.
 • Förbättringar av Road Sign Information.
 • Förbättrad noggrannhet för laddningsgradsvärdet för Google Maps-destinationer.
 • Förbättringar av trådlös laddning för Apple-produkter.
 • Förbättrad effektivitet och verklig räckvidd.
 • Förbättrat beteende vid växling från Adaptive Cruise Control eller Pilot Assist till manuell körning.
 • Felkorrigering för laddningstimers: felaktigt tidsformat åtgärdat.
 • Obs! För att stödja den här mjukvarureleasen kommer delning av information mellan din bil och andra fordon via vår molntjänst tillfälligt att inaktiveras, om detta var aktiverat tidigare. Dina tidigare integritetsinställningar finns kvar när datadelning aktiveras igen. Den tillfälliga ändringen gäller endast bilar i Europa och Nordamerika.