• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Start och körning

Eko-klimat

Eko-klimat justerar klimatinställningarna för att gynna bilens räckvidd.

Driftstörning

En upplevd driftstörning på bilen kan ha olika orsaker och behöver inte bero på ett direkt fel.

Trafikolycka

Om bilen blir inblandad i en trafikolycka – aktivera varningsblinkers och flytta om möjligt bilen ur ett trafikfarligt läge.