• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Specifikationer

Prestanda

Topphastighet och accelerationstid kan utläsas i tabellen nedan.

Bilens certifierade värden för räckvidd och elförbrukning

Bilens räckvidd och elförbrukning beror på flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd och låg elförbrukning varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.De certifierade värdena för bilens räckvidd ska inte tolkas som en förväntad räckvidd. Certifieringsvärdena är jämförelsevärden som erhålls vid speciella körcykler (se nedan) och bör främst användas för att jämföra olika bilar.Värdena i tabellen nedan är enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), som är en internationell testmetod för fordon motsvarande personbil avsedd för laboratorietest.

Typbeteckningar

Dekalerna i bilen innehåller information såsom chassinummer, typbeteckning, kulörkod etc.