• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Klimat

Klimat

Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.

Service på klimatanläggning

Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Klimatsensorer

Klimatanläggningen har ett antal sensorer till hjälp för att reglera klimatet i bilen. Täck inte över eller blockera sensorerna med klädesplagg eller andra föremål.

Klimatzoner

Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr möjligheten att ställa in olika temperatur för olika delar av kupén.

Upplevd temperatur

Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.

Aktivera och deaktivera värmare

Värmaren konditionerar bilens batteri och kupé. För att förlänga bilens räckvidd kan Heater OFF väljas.