• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Underhåll och service

Rekommenderat underhåll för kameraenhet

För att kameraenheten ska fungera korrekt måste den hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

Rekommenderat underhåll för radarenheter och parkeringssensorer

För att radarenheter och sensorer ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

Mjukvaruuppdateringar over-the-air (OTA)

Bilens mjukvara uppdateras genom dess uppkoppling till mobilnätet, vilket benämns OTA (over-the-air).

Underhåll av bromssystem

Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.

Rekommendationer för högvoltsbatteri

Vissa omständigheter kan leda till skador på högvoltsbatteriet och förkorta dess livslängd. Rekommendationerna är utformade för lång livslängd för högvoltsbatteriet och god prestanda vid körning.

Driftstörning

En upplevd driftstörning på bilen kan ha olika orsaker och behöver inte bero på ett direkt fel.

Lyfta bil

Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraft sätts på avsedda ställen av bilens underrede.