Integritetsmeddelande – Polestar-appen

2023.11.27

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du använder Polestars mobilapp (”Polestar-appen”).

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

När du använder Polestar-appen och anslutna tjänster kommer dina personuppgifter att behandlas. Detta integritetsmeddelande gäller information som behandlas när du använder Polestar-appen. Du kan använda Polestar-appen för att köpa produkter och tjänster, boka service och se dina beställningar eller värvningar. Se vår Integritetspolicy för kunder för mer information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med dessa aktiviteter.

Inloggning
Ändamål 
Att logga in på Polestar-appen.
Kategorier av personuppgifter
Polestar ID, vald marknad, fordonsidentifikationsnummer (VIN), enhets-ID, det fordonsnamn du har valt. 
Laglig grund
Fullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
Behållande
Raderas i appen när du loggar ut eller när Polestar-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB
Fordonskontroller
Ändamål 

Att koppla ihop din mobila enhet med ett fordon för att aktivera Polestar Connect-tjänster via Polestar-appen, såsom möjligheten att fjärrstyra ditt fordon från din mobila enhet (t.ex. låsa upp/låsa dörrar, starta/stoppa luftkonditioneringen och ta emot meddelanden kopplade till stöldlarmet) samt för att se fordonets status (t.ex. batterinivå, laddning och dörrlås). 

När du kopplar ihop Polestar-appen med ditt fordon måste du aktivera Bluetooth och platstjänster i din mobila enhet och välja minst ”Tillåt en gång” för iOS eller ”Fråga varje gång” för Android. 

För att se fordonets senast parkeringsposition och positionen för din mobila enhet i förhållande till fordonet på en karta. Detta syns bara lokalt i Polestar-appen och du måste aktivera platstjänster i din mobila enhet och välja minst ”Alltid medan du använder appen” för iOS eller ”Fråga varje gång” för Android. Bilens plats kan skickas till Apple Maps, Google Maps eller Waze (beroende på vad du väljer och ditt operativsystem).

Kategorier av personuppgifter
Namn, telefonnummer, e-postadress, Polestar ID, fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonsägandeperiod, prenumerationstjänster, fordons- och årsmodell samt motsvarande fordonsspecifikationer.
Laglig grund
Fullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
Behållande
Raderas i appen när du loggar ut eller när Polestar-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB
Digital Key
Ändamål 

För att aktivera Digital Key för Polestar 2 (fordonet känner av när den anslutna mobila enheten befinner sig nära fordonet så att du kunna öppna fordonet utan att öppna Polestar-appen). Platsdata från den mobila enhetens position delas aldrig.

När du skapar eller använder Digital Key för Polestar 2 måste du aktivera Bluetooth och Fitnesspårning, och platstjänster i din mobila enhet måste vara inställda på ”Alltid” för iOS eller ”Hela tiden” för Android.

Kategorier av personuppgifter
Polestar ID, fordonsidentifieringsnummer (VIN), Bluetooth, platsdata, iBeacons, dina rörelse- och fitnessdata från din mobila enhet och nummerplåt (i förekommande fall).
Laglig grund
Fullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
Behållande
Raderas i appen när du loggar ut eller när Polestar-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB
Upptäck
Ändamål 
För att presentera innehåll från marknaden på det språk du har valt i Polestar-appen.
Kategorier av personuppgifter
Vald marknad och valt språk.
Laglig grund
Fullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
Behållande
Raderas i appen när du loggar ut eller när Polestar-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB 
Kundsupport
Ändamål 
För att ge kundsupport, som exempelvis att kommunicera med dig och svara på dina frågor och förfrågningar, hantera supportärenden och leverera de tjänster och den information du har efterfrågat via chatt- eller meddelandefunktionen i Polestar-appen.
Kategorier av personuppgifter

När du använder chatten: Namn, telefonnummer, e-postadress (lagras under kontouppgifter i appen) och ditt chattmeddelande

När du skickar meddelande: Telefonnummer, e-postadress, Polestar ID, appversion, enhetens modellnamn, FCM-token (token för aviseringar), OS-version (i förekommande fall) och Vocmo AppID. 

Laglig grund

Vårt berättigade intresse att ge dig kundsupporttjänster (GDPR, artikel 6.1 f).

Kontakta oss om du vill veta mer om vår avvägning mellan dina och våra intressen.

Behållande
Kundsupportchattar och kundsupportärenden lagras i vårt system för hantering av kunderelationer upp till fyra (4) år efter att kundrelationen har avslutats.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB 
Checka in via QR-kod i Polestar-appen
Ändamål 
När du har checkat in via QR-kod i Polestar-appen på en Polestar-anläggning eller en Polestar Space, för att ge kundsupport som exempelvis att kommunicera med dig och svara på dina frågor, hantera kundsupportärenden och för att leverera de tjänster och den information du har begärt.
Kategorier av personuppgifter

Från Polestar-appen: Namn, e-postadress, telefonnummer, Polestar ID (lagrat under kontouppgifter i appen) och du måste ge tillstånd för att komma åt mobilenhetens kamera när du skannar QR-koden.

Annan information tillgänglig för Polestars personal från andra Polestar-system vid incheckningen: Adress, historik över dina kundsupportärenden, historik över vår relation och tidigare kontakter med dig, information om kundsupportärendet och alla andra personuppgifter som är relevanta för kundsupportärendet.

Laglig grund
Fullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
Behållande
Raderas i appen när du loggar ut eller när Polestar-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB 
Vägassistans från Polestar-appen
Ändamål 

För att tillhandahålla vägassistanstjänsterna till dig när du använder kontaktfunktionen i Polestar-appen, till exempel i händelse av punktering, haveri eller olycka. Polestar vägassistans kommer att kunna skicka lämplig assistans  till dig närhelst du behöver det. 

Du kan också nå Polestar vägassistans genom att antingen trycka på ”Connect”-knappen i taket på bilen eller ringa ditt lokala Polestar vägassistans-center, se mer information i vårt integritetsmeddelande för bilen.

För kontaktinformation, se Polestar.com.

Kategorier av personuppgifter

Från Polestar-appen: Fordonets identifieringsnummer (VIN) och din plats.

Beroende på typen av begäran och dess omfattning kan vi behöva behandla ytterligare information som behövs för att tillhandahålla den begärda assistansen, exempelvis: kontaktinformation (hemadress, e-postadress, telefonnummer), försäkringsuppgifter (försäkrings- och anspråksnummer), transaktionsrelaterade uppgifter, orsaken till skadan och information om den verkstad där reparationen görs.

Laglig grund

Utförande av kontraktet för att tillhandahålla vägassistanstjänster (GDPR, artikel 6.1 b) och vårt berättigade intresse att administrera din begäran (GDPR, artikel 6.1 f).

Kontakta oss om du vill veta mer om vår avvägning mellan dina och våra intressen.

Behållande
Delas endast till vägassistansleverantören när du använder tjänsten.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB 
Kontoinformation och kontoinställningar
Ändamål 
För att lagra kontoinformation och tillhandahålla vald mätenhet, temperaturenhet, region och marknad i Polestar-appen.
Kategorier av personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, Polestar ID, vald måttenhet, temperaturenhet, region och marknad.
Laglig grund
Fullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
Behållande
Raderas i appen när du loggar ut eller när Polestar-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB
Pushnotiser
Ändamål 
För att skicka efterfrågade pushnotiser från Polestar-appen, t.ex. påminnelser om att fordonet är upplåst, eller för kommande underhålls- och servicepåminnelser för ditt fordon.
Kategorier av personuppgifter
Polestar ID, vald marknad, fordonsidentifikationsnummer (VIN), enhets-ID, det fordonsnamn du har valt och de typer av pushnotiser du har begärt att få.
Laglig grund
Ditt samtycke (GDPR, artikel 6.1 a)
Behållande
Inställningar för pushnotiser lagras tills du inaktiverar pushnotiser i appen.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB
Analytics
Ändamål 
Att mäta användningen av Polestar-appen och dess relaterade tjänster för att förbättra vår förståelse av användarbeteendet och förbättra användbarheten och tillförlitligheten samt identifiera och åtgärda eventuella fel i appen.
Kategorier av personuppgifter
IP-adress, geografi (stad, land, region och kontinent baserat på din IP-adress), enhetsinformation (som enhetens typ, kategori, språkinställning, märke, modell, operativsystem och version), om du är inloggad i eller inte, fordonsanslutningsstatus (om du har parat ihop din Polestar-app med fordonet), fordonsmodell, fordonsår, ägartyp (fordonsflotta, privat eller gäst), typ av beställning (fordonsflotta, leasing eller kontanter) och användningsdata (t.ex. som klick i appen, använda funktioner, visade sidor och potentiella problem eller fel).
Laglig grund
Vårt berättigade intresse att förbättra Polestar-appen (GDPR, artikel 6.1 f).
Behållande
Upp till femton (15) månader från tidpunkten för insamling.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB

3. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare, grundat på deras behov av dem:

  • IT-leverantörer, t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,
  • Polestars dotterbolag,
  • Underleverantörer: chatt- och meddelandetjänster, leverantörer av analystjänster (t.ex. Google LCC och Firebase Inc.)
  • Myndigheter, t.ex. polisen, Integritetsskyddsmyndigheten, skattemyndigheter, allmänna domstolar, myndigheter för officiell registrering av fordonet, kronofogdemyndigheter.
  • Affärspartner, t.ex. juridiska rådgivare.
  • Leverantörer av sociala medieplattformar.

4. Överföring av dina personuppgifter

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som verkar utanför EU/EES. 

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien.

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har kommissionen beslutat att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR) eller så är de certifierade enligt EU-U.S. Data Privacy Framework, Storbritanniens tillägg till EU-U.S Data Privacy Framework och/eller Swiss-U.S. Data Privacy Framework med USA:s handelsdepartment. Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering.

5. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter. För mer information om dina rättigheter, se vår Integritetspolicy för kunder

För att utöva dina rättigheter, använd detta webbformulär. Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktinformation

Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats. Om vi gör några väsentliga ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att skicka ett meddelande via e-post. Kontakta oss om du har några frågor om integritetspolicyn eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.