• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Symboler for og meldinger om parkeringshjelp og parkeringskamera

Symboler for og meldinger om parkeringshjelp (PAS1) og parkeringskamera (PAC2) kan visas i midtdisplayet. Her er noen eksempler.
SymbolMeldingBetydning
PS2-2007-Cross Traffic Alert sound button
Hvis symbolet er slukket.Parkeringshjelpsensorene bak er slått av, og derfor utløses ingen lydvarslinger og feltmarkeringer for hindringer/objekter.
Rengjøring nødvendig Følere i parkeringshjelpsystem blokkertÉn eller flere av funksjonens sensorer er blokkert. Kontroller, og løs problemet så snart som mulig.
Parkeringshjelpsystem ikke tilgjengelig Service nødvendigSystemet fungerer ikke som det skal. Kontakt Polestar Customer Support.
Svekket funksjon ved parkeringshjelpsystem, service nødvendigSystemet fungerer ikke som det skal. Kontakt Polestar Customer Support.

En tekstmelding kan slukkes med et kort trykk på PS-1926-Steering wheel OK button symbol-knappen, plassert midt på høyre knapperad på rattet.

Kontakt Polestar Customer Support hvis en melding ikke forsvinner.

 Advarsel

PS2-2007-Cross Traffic Alert sound button

Vær ekstra oppmerksom når du rygger og dette symbolet vises, når en tilhenger, et sykkelstativ eller lignende er montert og elektrisk tilkoblet bilen.

Slukket symbol angir at parkeringshjelpfølerne bak er deaktivert og ikke varsler ikke for hindringer.

Defekt parkeringskamera

PS2-2007-Camera out of order symbol

Hvis en kamerasektor er svart og inneholder dette symbolet, betyr det at kameraet er ute av funksjon.

PS2-2007-Park Assist Camera 360-view with malfunctioning camera
Bilens venstre kamera er ute av funksjon.

En svart kamerasektor vises også i følgende tilfeller, men da uten symbol for defekt kamera:

  • åpen dør
  1. 1 Park Assist System
  2. 2 Park Assist Camera