• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Førerstøttesystem

Bilen er utstyrt med ulike førerstøttesystemer som aktivt eller passivt kan hjelpe føreren i ulike situasjoner.

Systemene kan for eksempel hjelpe føreren med å:

  • holde en bestemt hastighet
  • holde en bestemt tidshastighet til kjøretøy foran
  • hindre en kollisjon ved å varsle føreren og bremse bilen
  • hjelpe føreren med å parkere.

Noen av systemene er montert som standard, mens andre eller tillegg – hvilket alternativ som gjelder, avhenger av markedet.

Noen av systemene fungerer bedre når Google Maps brukes.

 Advarsel

Funksjonene er kompletterende hjelpemidler. De kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold.

Føreren har alltid ansvaret for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte og at gjeldende lover og trafikkbestemmelser overholdes.