• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Advarsel og autobrems ved rygging*

Bilen har et system som kan hjelpe føreren å oppdage hindringer ved rygging, og som kan bremse automatisk hvis føreren ikke rekker å reagere i tide.

Funksjonene Rear Auto Brake (RAB)* og Cross Traffic Alert (CTA)* er aktive kun hvis bilen ruller bakover eller hvis girkassens reversposisjon er valgt.

Hvis en hindring registreres:
  1. Et varselsignal og parkeringshjelpgrafikken tennes for å angi hvor hindringen er.
  2. Hvis føreren ikke reagerer på advarselen og en kollisjon ikke kan unngås, bremser bilen automatisk, og en tekstmelding med forklaring på hvorfor bilen bremset, vises.

Hvis gasspedalen trykkes hardt inn, rygger bilen også etter autobremsing.

 Advarsel

  • Funksjonene er kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – de kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om disse funksjonene i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonene brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

 Nb!

Funksjonene bruker bilens følere og radarenheter, som har enkelte generelle begrensninger.

Hindring rett bak

Rear Auto Brake er ment for å hjelpe føreren å oppdage stillestående hindringer som kan finnes rett bak bilen under rygging.

Denne funksjonen er konstruert for i første omgang å oppdage stillestående gjenstander som er høyere enn støtfangeren bak – ikke f.eks. kjøretøy i bevegelse.

Bremseinngrep med Rear Auto Brake er aktivt i hastigheter under 10 km/t (6 mph).

Rear Auto Brake må deaktiveres før bilen vaskes i vaskeautomat og når en tilhenger, et sykkelstativ eller lignende kobles til bilen.

Det kan også være nødvendig å deaktivere den automatiske bremsefunksjonen for å unngå uønskede inngrep, for eksempel ved rygging i høyt gress.

Hindringer fra siden

Cross Traffic Alert har som formål å hjelpe føreren å oppdage kryssende trafikk bak bilen under rygging.

Denne funksjonen er beregnet på i første rekke å oppdage større kjøretøy i bevegelse – i gunstige situasjoner kan også mindre ting som syklister og fotgjengere oppdages.

Bremseinngrep med Cross Traffic Alert er aktivt i hastigheter under 15 km/t (9 mph).

Cross Traffic Alert deaktiveres automatisk hvis en tilhenger, et sykkelstativ eller liknende koples til det elektriske systemet i bilen.

Eksempel på registrering og begrensninger

PS2-2007-Cross Traffic Alert detection of crossing traffic
Eksempel på område der funksjonen kan hjelpe føreren med å oppfatte en hindring under rygging.

Funksjonens følere kan ikke registrere bevegelse i trafikken gjennom andre parkerte kjøretøy eller gjenstander som står i veien. Her er noen eksempler på at kjøretøy som nærmer seg ikke kan oppdages før de er svært nær.

PS2-2007-Cross Traffic Alert limitations of detecting crossing traffic
Bilen står langt inne i en parkeringslomme.
PS2-2007-Cross Traffic Alert limitations in angled parking
I en vinklet parkeringslomme kan følerne være helt blokkert på den ene siden.
  1. PS-Icon circle 1Blindsone
  2. PS-Icon circle 2Sone der funksjonen kan registrere.

Når din bil rygges langsomt, endres vinkelen i forhold til kjøretøyet eller objektet som hindrer sikten, og da minker blindsonen raskt.

  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.