• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Førerstøtte

Førerstøttesystem

Bilen er utstyrt med ulike førerstøttesystemer som aktivt eller passivt kan hjelpe føreren i ulike situasjoner.

Advarsler fra ulike førerhjelpsystemer

Hvis du opplever at bilen oppfører seg på en måte du ikke hadde forventet, kan det skyldes at noen av bilens sikkerhetsrelaterte funksjoner er aktivert.

Fartsavhengig rattmotstand

Hastighetsavhengig styreservo gjør at rattmotstanden øker i takt med bilens hastighet for å kunne gi føreren økt følelse av kontakt med veien.

Klar til å kjøre-varsel

Bilens system kan hjelpe føreren med å bli oppmerksom på at kjøretøyet foran fortsetter å kjøre.

Automatisk nedbremsing etter en kollisjon

Ved en kollisjon der aktiveringsnivået for pyrotekniske beltestrammere eller kollisjonspute nås, eller hvis en kollisjon med et stort dyr oppdages, aktiveres bilens bremser automatisk. Funksjonen er beregnet for å forhindre eller minske effekten av en eventuell påfølgende kollisjon.