• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Advarsler fra ulike førerhjelpsystemer

Hvis du opplever at bilen oppfører seg på en måte du ikke hadde forventet, kan det skyldes at noen av bilens sikkerhetsrelaterte funksjoner er aktivert.

Hva skjer i bilen din?

Det finnes flere funksjoner i bilen som aktivt kan bidra til å øke trafikksikkerheten for både deg og andre trafikanter. For at du ikke skal bli overrasket hvis noen av funksjonene aktiveres, har du mulighet til å se en oversikt over noen ulike funksjoner og hvordan de kan opptre. Hvis en funksjon aktiveres, kan du dessuten bli informert om det via en tekstmelding på førerdisplayet.

 Nb!

Les de enkelte delene om de forskjellige systemene for fullt ut å forstå funksjonene. Der kan du også lese om viktige advarsler.

Advarsel med symbol, lyd, lys eller vibrasjon

Sikkerhetsfunksjonene i bilen din kan varsle deg på ulike måter. Med f.eks. vibrasjoner i rattet, pulsering i bremsepedalen, med lys- lydsignaler eller via symboler på førerdisplayet.

Assistanse ved kollisjonsfare

PS2-2007-City Safety collision warning symbol

Assistanse ved kollisjonsfare1 kan hjelpe føreren med å unngå en kollisjon ved å varsle, bremse automatisk og gi styreassistanse.

Funksjonen inneholder delfunksjoner som kan gi hjelp i forskjellige situasjoner. Opplevelsen av funksjonen kan derfor variere, avhengig av hvilken delfunksjon som aktiveres.

Assistanse ved kollisjonsfare kan utføre følgende ved behov:
 • Kollisjonsvarsler
 • Bremsestøtte
 • Automatisk bremsing
 • Styreassistanse

Filassistanse (LKA2)

PS2-2007-Lane Keeping Aid symbol in driver display

Filassistanse kan hjelpe deg å redusere risikoen for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet. Siden du selv kan velge innstilling for hvordan funksjonen skal hjelpe deg, kan opplevelsen av sikkerhetsfunksjonen variere.

 • Styreassistanse: Hvis funksjonen oppdager et bilen nærmer seg en sidelinje, merker du svak styrekraft på rattet. Begge hendene må være på rattet for at funksjonen skal fungere.
 • Advarsel: Hvis funksjonen oppdager at bilen nærmer seg en sidelinje, blir du varslet gjennom vibrasjoner i rattet.
 • Begge: Du blir varslet med vibrasjoner og lett styrekraft på rattet.

Rear Collision Warning (RCW)*

PS2-2007-Rear Collision Warning symbol

Rear Collision Warning er et system som kan hjelpe deg å unngå å bli påkjørt bakfra av kjøretøy som nærmer seg. Hvis systemet oppdager risiko for kollisjon bakfra, kan det varsle og iverksette følgende inngrep avhengig av forutsetningene.

 • Intensiv blinking med blinklysene.
 • Ved lavere hastigheter kan funksjonen stramme sikkerhetsbeltene ved å aktivere beltestrammerne, og den kan også aktivere Whiplash Protection System.
 • Hvis bilen står stille, kan fotbremsen aktiveres.

Blind Spot Information (BLIS)*

PS2-2007-Blind Spot Information button

BLIS er konstruert for å advare om kjøretøy som nærmer seg raskt like bak eller ved siden av bilen din, for å hjelpe deg i tett trafikk på veier med flere kjørefelt i samme retning.

PS-1926-Blind Spot Informations indication light (small)
 • Advarsel med en indikasjonslampe i sidespeilet, med fast lys og blinkende lys.

Driver Alert

PS2-21w22-CSD-Driver Alert symbol

Hensikten med funksjonen er å fange førerens oppmerksomhet hvis han eller hun begynner å kjøre vinglete, for eksempel hvis føreren blir distrahert eller holder på å sovne.

 • Lydsignal kombinert med et symbol i førerdisplayet og en melding.

Advarsel og autobrems ved rygging

PS2-2007-Cross Traffic Alert button
Det finnes to funksjoner som kan hjelpe føreren å unngå kollisjon under rygging.
 • Cross Traffic Alert (CTA)* er ment for å varsle om kryssende trafikk når bilen rygges.
 • Hensikten med Rear Auto Brake (RAB)* er å hjelpe føreren med å oppdage eventuelle stillestående hindringer rett bak bilen under rygging.
Hvis en hindring registreres:
 1. Et varselsignal og grafikken for parkeringshjelp tennes for å angi hvor hindringen er.
 2. Hvis føreren ikke reagerer på advarselen og en kollisjon ikke kan unngås, bremser bilen automatisk, og en tekstmelding med forklaring på hvorfor bilen bremset, vises.

Whiplash Protection System (WHIPS)

WHIPS er en funksjon som kan beskytte mot nakkeslengskader. Systemet består av en energiabsorberende seterygg og setepute samt en nakkestøtte i forsetene som er tilpasset systemet.

 Advarsel

Funksjonene som beskrives er kompletterende hjelpemidler. De kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold.

Føreren har alltid ansvaret for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte og at gjeldende lover og trafikkbestemmelser overholdes.

 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Lane Keeping Aid
 3. * Tilleggsutstyr/tilbehør.

Relaterte artikler