• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Automatisk nedbremsing etter en kollisjon

Ved en kollisjon der aktiveringsnivået for pyrotekniske beltestrammere eller kollisjonspute nås, eller hvis en kollisjon med et stort dyr oppdages, aktiveres bilens bremser automatisk. Funksjonen er beregnet for å forhindre eller minske effekten av en eventuell påfølgende kollisjon.

Etter en alvorlig kollisjon er det risiko for at det ikke lenger er mulig å kontrollere og styre bilen. For da å unngå eller redusere effekten av en eventuell påfølgende kollisjon, mot et kjøretøy eller et objekt i veien for bilen, aktiveres bremsehjelpsystemet automatisk, og bremser bilen på en trygg måte.

Bremselys og varselblinklys aktiveres under oppbremsingen. Når bilen har stanset, fortsetter varselblinklysene å blinke, og parkeringsbremsen aktiveres.

Hvis oppbremsing ikke skulle være egnet, f.eks. hvis det er risiko for å bli påkjørt av påfølgende trafikk, kan systemet settes til side ved at føreren trykker inn gasspedalen.

Funksjonen forutsetter at bremsesystemet er intakt etter kollisjonen.