• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Klar til å kjøre-varsel

Bilens system kan hjelpe føreren med å bli oppmerksom på at kjøretøyet foran fortsetter å kjøre.

For at ikke bilen skal bli stående for lenge og forårsake stopp i trafikken, gir funksjonen Klarmelding for kjøring et lydsignal og viser et symbol og en melding i førerdisplayet. Hvis systemet oppdager fotgjengere eller syklister i nærheten av bilen, kan varslingen utebli.

 Advarsel

Systemet kan ikke oppdage fotgjengere og syklister i alle situasjoner. Det er alltid førerens ansvar å kjøre bilen trygt og sikkert.
Aktivere eller deaktivere funksjonen:
Trykk på PS2-2007-Car symbol i midtdisplayet.
Trykk på Støtte, og endre ønsket innstilling.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

 Nb!

Funksjonen bruker bilens kamera- og/eller radarenheter, som har enkelte generelle begrensninger.

Relaterte artikler