• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Parkeringskamera (PAC)

Parkeringskamera (PAC)

Parkeringshjelpkameraene (PAC) kan vise en sammensatt 360-gradersvisning og en egen visning for hvert av de fire kameraene: bakre, fremre, venstre eller høyre kameravisning. Kameraene kan aktiveres automatisk eller manuelt.

Aktivere parkeringskamera

Parkeringskameraene (PAC) aktiveres automatisk når revers velges, eller manuelt med funksjonsknappen på midtdisplayet.

Symboler for og meldinger om parkeringshjelp og parkeringskamera

Symboler for og meldinger om parkeringshjelp (PAS) og parkeringskamera (PAC) kan visas i midtdisplayet. Her er noen eksempler.

Hjelpelinjer for parkeringshjelpkamera

Parkeringskameraene (PAC) viser med linjer på bildeskjermen hvor bilen befinner seg i forhold til omgivelsene.

Parkeringskameraenes plassering og opptaksområde

Parkeringshjelpkameraene (PAC) kan vise en sammensatt 360-gradersvisning og en egen visning for hvert av de fire kameraene: bakre, fremre, venstre eller høyre kameravisning. Kameraene kan aktiveres automatisk eller manuelt.

Følerfelt for parkeringshjelp

Hvis bilen har parkeringshjelp (PAS), vises avstanden i parkeringshjelpkameraets (PAC) 360-gradersvisning med et farget felt for hver føler som registrerer et hinder.