• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Fartsavhengig rattmotstand

Hastighetsavhengig styreservo gjør at rattmotstanden øker i takt med bilens hastighet for å kunne gi føreren økt følelse av kontakt med veien.

Redusert effekt

I sjeldne situasjoner kan det være nødvendig for styreservoen å bruke redusert effekt, og det kan de oppleves som noe tyngre å dreie på rattet. Dette kan skje når styreservoen blir for varm og trenger å avkjøles midlertidig. Det kan også ved brudd på strømforsyningen.

PS2-2007-Steering resistance symbol

Ved redusert effekt vises meldingen Servostyringshjelp midlertidig redusert og dette symbolet i førerdisplayet.

Førerstøttefunksjoner med styreassistanse er ikke tilgjengelig mens styreservoen arbeider med redusert effekt.

 Advarsel

Hvis temperaturen stiger for høyt, kan servoen bli tvunget til å slås helt av. I slike situasjoner viser førerdisplayet meldingen Stopp trygt Svikt i servostyring kombinert med et symbol.

Endre rattmotstanden

Trykk på PS2-2007-Car symbol i midtdisplayet.
Trykk på Kjøring.
Velg ønsket innstilling for styringen.

Valg av rattmotstander bare tilgjengelig når bilen står stille eller kjører rett frem i lav hastighet.

Relaterte artikler