• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Aktivere parkeringskamera

Parkeringskameraene (PAC1) aktiveres automatisk når revers velges, eller manuelt med funksjonsknappen på midtdisplayet.

Kamerabilde ved rygging

Når revers legges inn, viser skjermen 360-gradersvisningen* hvis denne eller et av sidebildene* var det som sist ble brukt av kamerabildene – ellers vises ryggebildet.

Kamerabilde ved manuell aktivering

PS2-2007-Park Assist Camera button

Aktiver parkeringskameraet med denne knappen i den øvre delen av midtdisplayet.

Skjermen viser deretter først det sist brukte kamerabildet. Men etter hver motorstart erstattes tidligere sidevisning av 360-gradersvisningen*.

  • Slå på knappindikering – funksjonen er aktivert.
  • Slukket knappindikering – funksjonen er deaktivert.

Automatisk deaktivering av kamera

Frontbildet slukker ved 25 km/t (16 mph) slik at føreren ikke skal bli distrahert. Det aktiveres igjen automatisk hvis hastigheten senkes til 22 km/t (14 mph) innen 1 minutt, forutsatt at hastigheten ikke har overskredet 50 km/t (31 mph).

Andre kameravisninger slukkes ved 15 km/t (9 mph) og aktiveres ikke igjen.

  1. 1 Park Assist Camera
  2. * Tilleggsutstyr/tilbehør.