• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Hjelpelinjer for parkeringshjelpkamera

Parkeringskameraene (PAC1) viser med linjer på bildeskjermen hvor bilen befinner seg i forhold til omgivelsene.
PS2-2111-Park Assist Camera helplines
Eksempel på hjelpelinjer

Hjelpelinjer viser tenkt bane for bilens yttermål med aktuelt rattutslag. Dette kan være en hjelp ved lukeparkering, rygging på trange steder og tilkobling av tilhenger.

Linjene på skjermen projiseres som om de befant seg på bakkenivå bak bilen, og er direkte avhengig av rattutslaget. Dermed kan føreren se hvilken vei bilen vil ta, også når bilen svinger.

Hjelpelinjene omfatter bilens mest utstikkende deler, f.eks. tilhengerfeste, sidespeil og hjørner.

 Nb!

 • Når du rygger med tilhenger som ikke er koplet til strømmen i bilen, angir hjelpelinjene som vises på skjermen, den veien som bilen kommer til å kjøre – ikke tilhengeren.
 • På skjermen vises ingen hjelpelinjer når en tilhenger er elektrisk tilkoplet det elektriske systemet til bilen.

 Viktig

 • Husk at når du velger kameravisning bakover, viser bildeskjermen bare området bak bilen. Vær da oppmerksom på sidene og fronten av bilen når du dreier på rattet ved rygging.
 • Det samme gjelder i omvendte tilfeller - vær oppmerksom på hva som skjer med bilens bakre deler når kameravisning foran er valgt.
 • Vær oppmerksom på at hjelpelinjene viser den korteste veien. Vær derfor ekstra oppmerksom på at sidene på bilen ikke går mot/over noen når rattet dreies ved kjøring forover, eller at fronten på bilen sveipes mot/over noe når rattet dreies ved rygging.

Hjelpelinjer i 360-gradersvisning*

PS2-2007-Park Assist Camera 360-view helplines
360°-visning med hjelpelinjer
Med 360 graders visning vises hjelpelinjer - avhengig av kjøreretning - bak, foran og ved siden av bilen:
 • Ved kjøring fremover: Frontlinjer
 • Ved rygging. Sidelinjer og ryggelinjer

Med front- eller ryggekamera valgt, vises hjelpelinjene uavhengig av bilens kjøreretning.

Med et sidekamera valgt, viser hjelpelinjer bare ved rygging.

Hjelpelinjer for tilhenger

PS2-2111-Park Assist Camera with towbar
Tilhenger med hjelpelinje

Hjelpelinje for tilhengerfestets tenkte bane kan vises og være til hjelp ved tilkobling av en tilhenger. Dette aktiveres under innstillingene for parkeringskamera.

Hjelpelinjer for tilhengerfeste og hele bilen kan ikke vises samtidig.

 1. 1 Park Assist Camera
 2. * Tilleggsutstyr/tilbehør.