Duurzaamheid

Duurzaamheid
Transparantie

Omdat we volledig transparant willen zijn over duurzaamheid, krijg je de informatie die je nodig hebt om weloverwogen, ethische keuzes te maken.

Omdat we volledig transparant willen zijn over duurzaamheid, krijg je de informatie die je nodig hebt om weloverwogen, ethische keuzes te maken.

Echte vooruitgang boeken
Van klimaatneutraliteit tot traceerbaarheid in de toeleveringsketen en duurzaamheidslabels: transparantie is de sleutel tot reële vooruitgang.

‏‏‎ ‎

Klimaatneutraliteit
Rapportage over CO2-voetafdruk

De levenscyclusanalyse (LCA) van de Polestar 2 vermeldt de levenslange CO2-voetafdruk van de wagen, met de emissies tijdens de materiaalproductie, fabricage en logistiek, de gebruiksfase en aan het einde van zijn levensduur. Het rapport beschrijft ook de gebruikte methodologie.

Meer informatie over de LCA

De kracht van transparantie

Door volledig transparant te zijn over onze methoden en vooruitgang op weg naar een klimaatneutrale toekomst, willen we de norm bepalen waaraan anderen die beweren hetzelfde na te streven, moeten voldoen.

Levenscyclusanalyses van de Polestar 2

We zijn volledig transparant over alle broeikasgasemissies van wieg tot graf, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

In 2020 publiceerden we de levenslange CO2-voetafdruk van de lanceereditie van de Polestar 2, samen met de volledige methodologie erachter.

Download de LCA 2020 van de Polestar 2

Traceerbaarheid in de toeleveringsketen
Ethische inkoop van grondstoffen

We streven naar een andere manier om mineralen te winnen en te verwerken. We willen dat ze op een verantwoorde manier worden ontgonnen, met respect voor mensenrechten, lokale gemeenschappen en ecosystemen. Momenteel traceren we kobalt met behulp van blockchain. Binnenkort doen we dat ook voor andere risicomaterialen.

Introductie van blockchain in de toeleveringsketen

Met behulp van blockchainsoftware, geleverd door onze partner Circulor, kunnen we kobalt nauwkeurig traceren in heel onze toeleveringsketen. Op die manier reguleren we de bron en de manier waarop het wordt gewonnen, verwerkt en getransporteerd.

Duurzaamheidslabels
Productduurzaamheidsverklaringen

Je vindt productduurzaamheidsverklaringen op onze website en in Polestar Spaces. Momenteel vermelden ze de CO2-voetafdruk van wieg tot poort en de getraceerde risicomaterialen van onze wagens. De volgende stap is het opnemen van nog meer duurzaamheidsparameters in deze verklaringen, zoals de gerecycleerde inhoud.

Het cijfer in de bovenstaande afbeelding verwijst naar de Polestar 2 Long range Dual motor.

Onze definitie van duurzaamheid

Wat duurzaamheid betreft, hanteren we een holistische benadering binnen het kader dat is vastgelegd door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. We herbekijken voortdurend onze gehele materiaalproblematiek en ondernemen indien nodig actie, om blijvend te streven naar een positieve impact.

Lees er meer over in de duurzaamheidswoordenlijst

Polestar jaarrapport 2021

Lees ons jaarrapport voor alle details over onze duurzaamheidsstrategie, waaronder de vier voornaamste drijfveren: klimaatneutraliteit, circulariteit, transparantie en inclusie.

Lees de evaluatie
Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: