Duurzaamheid


Een duurzame toekomst voor onze planeet en iedereen die erop leeft. We komen op voor mensenrechten en diversiteit en dringen aan op inclusie.

Een duurzame toekomst voor onze planeet en iedereen die erop leeft. We komen op voor mensenrechten en diversiteit en dringen aan op inclusie.

Het idee om "niemand achter te laten" van Agenda 2030 is een drijvende kracht voor mensenrechten, diversiteit en gelijkheid. We gaan 100% voor inclusie door op te komen voor de rechten van kwetsbare mensen in onze toeleveringsketen, medewerkers op onze werkplek en klanten die met onze wagens rijden.

Het idee om "niemand achter te laten" van Agenda 2030 is een drijvende kracht voor mensenrechten, diversiteit en gelijkheid. We gaan 100% voor inclusie door op te komen voor de rechten van kwetsbare mensen in onze toeleveringsketen, medewerkers op onze werkplek en klanten die met onze wagens rijden.

Zoals het gezegde luidt: "diversiteit is uitgenodigd worden op het feest; inclusie is gevraagd worden om te dansen". Dit is hoe onze dansvloer eruit ziet.

Zoals het gezegde luidt: "diversiteit is uitgenodigd worden op het feest; inclusie is gevraagd worden om te dansen". Dit is hoe onze dansvloer eruit ziet.

 • 01.
  Het begint bij onszelf

  Polestar komt op voor gelijkheid ongeacht geslacht, leeftijd, geloof of achtergrond. We hebben een Inclusion Lead aangesteld om inclusie te bevorderen in alle geledingen van ons bedrijf. Ons mensbeleid plaatst inclusie centraal in onze strategie en ons werk, om te garanderen dat alles wat we doen een positieve impact heeft.

 • 02.
  Intern meldingsbeleid

  We willen dat iedereen bij Polestar zich vrij voelt om vragen of zorgen over ethische kwesties aan de orde te stellen. Onze gedragscode beschrijft in detail het beleid en de praktische stappen die we moeten volgen om te handelen volgens de hoogste ethische normen en een cultuur te creëren waarin het veilig is om te praten. Met onze Speak Up-tool willen we ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om vragen te stellen of wangedrag te melden, ongeacht wie ze zijn of over wie ze een melding doen.

  Lees de gedragscode van Polestar
 • 03.
  Verantwoord inkopen

  Onze gedragscode voor zakenpartners beschrijft de vereisten en verwachtingen van Polestar inzake bescherming van de werkomstandigheden en mensenrechten, zorg voor het milieu en integer zakendoen, inclusief een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie. 

  Lees de gedragscode van onze zakenpartner
 • 04.
  Opkomen voor mensenrechten

  Via verschillende beleidsregels, richtlijnen en processen houden we ons aan de acht fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, de leidende beginselen van de Verenigde Naties met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten, en het voorzorgsprincipe. Wij verwachten van onze zakenpartners dat ze dezelfde of soortgelijke principes volgen. Bij ons inkoopproces hanteren we onze eigen duurzaamheidsindex en onze zelfevaluatie-vragenlijst ter bevordering van duurzaamheid om potentiële leveranciers te evalueren op het gebied van de bescherming van mensenrechten, gelijkheid en diversiteit.

 • 05.
  Inclusieve klantervaring

  We zijn open van geest en willen een ruimte creëren waarin alle stemmen aan bod komen. We voeren onafhankelijke steekproeven uit in Polestar Spaces om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers een boeiende en inclusieve ervaring beleven. 

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: