Duurzaamheid

Inclusie en diversiteit maken wezenlijk deel uit van het standpunt van Polestar over mensenrechten. In onze hele toeleveringsketen, bij onze eigen medewerkers en bij Polestar-klanten, streven we ernaar een omgeving te creëren van diversiteit, gelijkheid en respect voor iedereen.

Inclusie en diversiteit maken wezenlijk deel uit van het standpunt van Polestar over mensenrechten. In onze hele toeleveringsketen, bij onze eigen medewerkers en bij Polestar-klanten, streven we ernaar een omgeving te creëren van diversiteit, gelijkheid en respect voor iedereen.

Bij Polestar betekent inclusie dat mensen met verschillende achtergronden en identiteiten worden verwelkomd, gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord, en de kans krijgen om een positieve bijdrage te leveren.

Voor kwetsbare mensen in onze toeleveringsketen, werknemers met verschillende achtergronden in onze organisatie en onze klanten over de hele wereld helpen we verandering te stimuleren en fundamentele mensenrechten te bevorderen door middel van een aantal inclusie.

Dat niemand mag achterblijven, en in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze waardeketen, zoals bepaald in de Agenda 2030 van de VN.

Dat niemand mag achterblijven, en in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze waardeketen, zoals bepaald in de Agenda 2030 van de VN.

De realisatie van dit ideaal is een continu proces dat zowel een reeks initiatieven vereist, alsook de bereidheid om te luisteren en te handelen. Hier beschrijven we de belangrijkste initiatieven die ons standpunt over inclusie benadrukken: ethisch zakendoen, mensenrechten in de toeleveringsketen en een inclusieve werkplek- en klantervaring.

De realisatie van dit ideaal is een continu proces dat zowel een reeks initiatieven vereist, alsook de bereidheid om te luisteren en te handelen. Hier beschrijven we de belangrijkste initiatieven die ons standpunt over inclusie benadrukken: ethisch zakendoen, mensenrechten in de toeleveringsketen en een inclusieve werkplek- en klantervaring.

Polestar zet zich in om verantwoordelijk te handelen in alle aspecten van zijn activiteiten en moedigt een cultuur van naleving en vrijuit spreken aan. We werken met verschillende risicobeoordelings- en auditsystemen om risico's bij leveranciers en andere partners beter te beperken en te beheren. Onze eigen gedragscodes en die van partners beschrijven de principes die wij en onze zakenpartners in acht moeten nemen. 

Polestar zet zich in om verantwoordelijk te handelen in alle aspecten van zijn activiteiten en moedigt een cultuur van naleving en vrijuit spreken aan. We werken met verschillende risicobeoordelings- en auditsystemen om risico's bij leveranciers en andere partners beter te beperken en te beheren. Onze eigen gedragscodes en die van partners beschrijven de principes die wij en onze zakenpartners in acht moeten nemen. 

Enkele van de grootste duurzaamheidsrisico's en uitdagingen op het gebied van mensenrechten doen zich tegenwoordig voor in de toeleveringsketen - we denken dan onder meer aan kinderarbeid, dwangarbeid en gevaarlijke werkomstandigheden.

Enkele van de grootste duurzaamheidsrisico's en uitdagingen op het gebied van mensenrechten doen zich tegenwoordig voor in de toeleveringsketen - we denken dan onder meer aan kinderarbeid, dwangarbeid en gevaarlijke werkomstandigheden.

We wegen die risico’s af tegen kansen die in de hele toeleveringsketen worden gecreëerd, en werken eraan om de mensenrechten te waarborgen en tegelijk banen te creëren. We doen dit door ons te houden aan tal van beleidsmaatregelen en samenwerkingsinitiatieven, waaronder de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN, en we staan erop dat onze leveranciers aantonen dat ze zich aan dezelfde principes houden.

We wegen die risico’s af tegen kansen die in de hele toeleveringsketen worden gecreëerd, en werken eraan om de mensenrechten te waarborgen en tegelijk banen te creëren. We doen dit door ons te houden aan tal van beleidsmaatregelen en samenwerkingsinitiatieven, waaronder de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN, en we staan erop dat onze leveranciers aantonen dat ze zich aan dezelfde principes houden.

Door middel van verantwoorde inkoop en goed leveranciersbeheer verzamelen we gegevens om de naleving te beoordelen en de voortgang in de loop van de tijd bij te houden.

Door middel van verantwoorde inkoop en goed leveranciersbeheer verzamelen we gegevens om de naleving te beoordelen en de voortgang in de loop van de tijd bij te houden.

We werken gericht aan het opbouwen van een divers personeelsbestand met mensen uit diverse achtergronden en met tal van standpunten. We hebben belangrijke prioriteiten gesteld, zoals inclusieve werving, behoud van medewerkers en leiderschap.

We werken gericht aan het opbouwen van een divers personeelsbestand met mensen uit diverse achtergronden en met tal van standpunten. We hebben belangrijke prioriteiten gesteld, zoals inclusieve werving, behoud van medewerkers en leiderschap.

Ons doel is om alle medewerkers van Polestar het gevoel te geven dat hun bijdrage aan de werkplek wordt gewaardeerd en dat hun stem wordt gehoord, en ervoor te zorgen dat ze zich op hun gemak en verbonden voelen. Hiertoe worden werknemers aangemoedigd om zich uit te spreken over ethische kwesties of gevallen van wangedrag en kunnen ze via meerdere kanalen, waaronder de SpeakUp-tool, een dialoog aangaan.

Ons doel is om alle medewerkers van Polestar het gevoel te geven dat hun bijdrage aan de werkplek wordt gewaardeerd en dat hun stem wordt gehoord, en ervoor te zorgen dat ze zich op hun gemak en verbonden voelen. Hiertoe worden werknemers aangemoedigd om zich uit te spreken over ethische kwesties of gevallen van wangedrag en kunnen ze via meerdere kanalen, waaronder de SpeakUp-tool, een dialoog aangaan.

The Polestar Way is onze bedrijfsbrede filosofie van 'digital first, human always'. Alle medewerkers krijgen praktijkgerichte training over hoe ze een ervaring voor onze klanten kunnen creëren waarin niemand achterblijft.

The Polestar Way is onze bedrijfsbrede filosofie van 'digital first, human always'. Alle medewerkers krijgen praktijkgerichte training over hoe ze een ervaring voor onze klanten kunnen creëren waarin niemand achterblijft.

In dat verband is het cruciaal dat alle teamleden worden opgeleid over inclusiviteit en dat ze kunnen inspelen op een breed scala aan bezoekers van onze digitale en fysieke ruimten. Polestar spaces worden zodanig ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor klanten met beperkte mobiliteit, en we voeren steekproefsgewijze controles uit om ervoor te zorgen dat elke bezoeker een meeslepende, inclusieve ervaring beleeft.

In dat verband is het cruciaal dat alle teamleden worden opgeleid over inclusiviteit en dat ze kunnen inspelen op een breed scala aan bezoekers van onze digitale en fysieke ruimten. Polestar spaces worden zodanig ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor klanten met beperkte mobiliteit, en we voeren steekproefsgewijze controles uit om ervoor te zorgen dat elke bezoeker een meeslepende, inclusieve ervaring beleeft.

De activiteiten van Polestar zijn gebaseerd op transparantie, eerlijkheid en verantwoording. Open communicatie is de sleutel om dat mogelijk te maken. Lees ons rapport over conflictmineralen, onze verklaring over moderne slavernij en andere rapporten en documenten over duurzaamheid.

De activiteiten van Polestar zijn gebaseerd op transparantie, eerlijkheid en verantwoording. Open communicatie is de sleutel om dat mogelijk te maken. Lees ons rapport over conflictmineralen, onze verklaring over moderne slavernij en andere rapporten en documenten over duurzaamheid.

Rapporten en documenten

Meer informatie over onze belangrijkste drijfveren

Klimaatneutraliteit

De stappen die we ondernemen in ons streven naar onze uiteindelijke doelstelling om een volledig klimaatneutrale wagenfabrikant te worden.

Meer informatie

Circulariteit

Elke dag opnieuw zetten we ons in om wagens te maken die langer meegaan, en met meer gerecycleerde materialen, om zo toe te werken naar onze doelstelling van volledige circulariteit.

Meer informatie

Transparantie

Transparantie is een van onze kernwaarden. Het is een krachtig instrument om duurzame praktijken te verbeteren en beter onderbouwde beslissingen van klanten mogelijk te maken.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws van Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring