Duurzaamheid

Duurzaamheid
Klimaatneutraliteit

Elektrische wagens hebben het potentieel van klimaatneutrale mobiliteit. Uitdaging aanvaard.

Elektrische wagens hebben het potentieel van klimaatneutrale mobiliteit. Uitdaging aanvaard.

Project Polestar 0

Het doel is om broeikasgasemissies uit onze toeleverings- en productieprocessen te elimineren in plaats van te rekenen op compensatiemethoden zoals het planten van bomen. We willen een wagen die de fabriek verlaat met een CO2-voetafdruk van nul.

Meer informatie

Hoe we het doen
Het Polestar 0-project zal worden gekenmerkt door een innovatief en circulair design, met circulaire batterijen, gerecycleerde materialen en hernieuwbare energie in de hele toeleveringsketen.

‏‏‎ ‎

Het cijfer in de bovenstaande video verwijst naar de Polestar 2 Long range Dual motor.

Samen gaan we verder en sneller

We werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van de wieg tot de poort-fase van de levenscyclus van onze wagens. Je kan de totale voetafdruk nog verder verkleinen door op te laden met hernieuwbare energie. 

  • 01.
    Ons deel: de emissies van wieg tot poort verminderen

    We zijn de uitdaging aangegaan om broeikasgasemissies te elimineren uit onze materiaalproductie, batterijmodules, en productieprocessen. Jaarlijks brengen we je op de hoogte van onze vorderingen op weg naar ons doel om een klimaatneutrale wagen te maken tegen 2030.

  • 02.
    Jouw deel: opladen met hernieuwbare energie

    Door met een elektrische wagen te rijden in plaats van een conventionele, verminder je al je CO2-voetafdruk. Door hem op te laden met hernieuwbare energie wordt je totale voetafdruk nog kleiner. We sluiten ook partnerships af om nog meer duurzame oplaadopties beschikbaar te maken.

Duurzaam rijden betekent duurzaam opladen

Solar-designer Marjan van Aubel legt uit hoe de energie die je gebruikt om een elektrische wagen op te laden zijn koolstofvoetafdruk beïnvloedt, en ook hoe nieuwe manieren van ontwerpen kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.*

Waarom elimineren beter is dan compenseren

Broeikasgasemissies compenseren door bomen te planten is op lange termijn niet duurzaam. Er is immers geen garantie dat een bos later niet wordt gekapt, vernietigd wordt door een bosbrand, of wordt aangetast door klimaatverandering. Het is steeds duidelijker dat CO2-compensatie er niet in is geslaagd om de opwarming van de aarde te vertragen, maar veeleer ondernemingen een vrijgeleide heeft gegeven om verder te vervuilen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we broeikasgasemissies het beste kunnen verminderen door ze uit alle fasen van de levenscyclus van een product te weren.

Kijk en vergelijk

Cijfers uit de LCA 2021 van de Polestar 2 geven de emissies weer tijdens de gebruiksfase van de drie Polestar 2-modellen, met verschillende energiebronnen.

*In de video wordt de Europese energiemix genoemd. Wereldwijd is het aandeel aan energie uit hernieuwbare bronnen nog kleiner.
(Bron: ourworldindata.org/energy-mix)
Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: