Duurzaamheid

Verantwoord inkopen

Enkele van de grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in onze sector doen zich voor in de toeleveringsketen. Op deze pagina worden de partnerschappen, instrumenten en principes beschreven die onze toewijding ondersteunen om verantwoord te werken, zowel voor het milieu als voor onze sociale impact.

Enkele van de grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in onze sector doen zich voor in de toeleveringsketen. Op deze pagina worden de partnerschappen, instrumenten en principes beschreven die onze toewijding ondersteunen om verantwoord te werken, zowel voor het milieu als voor onze sociale impact.

Voor bepaalde risicomaterialen, zoals mica en kobalt, gebruiken we blockchaintechnologie voor de traceerbaarheid van grondstoffen tot het eindproduct. Blockchain heeft een revolutie teweeggebracht in de zichtbaarheid van de toeleveringsketen door een onveranderlijke, digitale en volledig transparante manier te bieden om materialen te traceren. 

Voor bepaalde risicomaterialen, zoals mica en kobalt, gebruiken we blockchaintechnologie voor de traceerbaarheid van grondstoffen tot het eindproduct. Blockchain heeft een revolutie teweeggebracht in de zichtbaarheid van de toeleveringsketen door een onveranderlijke, digitale en volledig transparante manier te bieden om materialen te traceren. 


We selecteren onze directe leveranciers van materiaal zorgvuldig, voeren due diligence-onderzoeken en risicobeoordelingen uit en stellen strenge eisen aan hun activiteiten voordat we contracten ondertekenen. We eisen van alle batterijleveranciers van Polestar dat ze levenscyclusanalyses uitvoeren. Met blockchaintechnologie maken we hoogrisicomaterialen traceerbaar, en alle leveranciers moeten zich houden aan onze gedragscode voor zakenpartners.

We selecteren onze directe leveranciers van materiaal zorgvuldig, voeren due diligence-onderzoeken en risicobeoordelingen uit en stellen strenge eisen aan hun activiteiten voordat we contracten ondertekenen. We eisen van alle batterijleveranciers van Polestar dat ze levenscyclusanalyses uitvoeren. Met blockchaintechnologie maken we hoogrisicomaterialen traceerbaar, en alle leveranciers moeten zich houden aan onze gedragscode voor zakenpartners.

Bij de productie en fabricage voeren we audits uit om te controleren of onze waarden voor mensenrechten worden nageleefd. Wanneer blijkt dat partners niet aan onze normen voldoen, worden er corrigerende maatregelen genomen.

Bij de productie en fabricage voeren we audits uit om te controleren of onze waarden voor mensenrechten worden nageleefd. Wanneer blijkt dat partners niet aan onze normen voldoen, worden er corrigerende maatregelen genomen.

Ons permanente programma voor duurzaamheidsbeoordeling in drie stappen omvat een vragenlijst voor zelfbeoordeling (SAQ), een Supplier Sustainability Index (SSI) en een contractuele verbintenis om onze gedragscode voor zakenpartners na te leven. Deze stappen zijn gericht op het promoten en in stand houden van de waarden en duurzaamheidsdoelstellingen van Polestar vanaf de eerste fase van de leveranciersselectie en gedurende de daaropvolgende werkrelatie. 

Ons permanente programma voor duurzaamheidsbeoordeling in drie stappen omvat een vragenlijst voor zelfbeoordeling (SAQ), een Supplier Sustainability Index (SSI) en een contractuele verbintenis om onze gedragscode voor zakenpartners na te leven. Deze stappen zijn gericht op het promoten en in stand houden van de waarden en duurzaamheidsdoelstellingen van Polestar vanaf de eerste fase van de leveranciersselectie en gedurende de daaropvolgende werkrelatie. 

We verwachten van onze partners dat ze waar nodig verbeteringen aanbrengen, en ondersteunen hen daarbij. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen van de gedragscode, en als laatste redmiddel, kan de leveranciersrelatie uiteindelijk worden beëindigd.

We verwachten van onze partners dat ze waar nodig verbeteringen aanbrengen, en ondersteunen hen daarbij. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen van de gedragscode, en als laatste redmiddel, kan de leveranciersrelatie uiteindelijk worden beëindigd.

Gedragscode voor zakenpartners

We gebruiken de Responsible Business Alliance Risk Tool om landen, regio's en potentiële duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen te beoordelen. De risicofactoren die we in overweging nemen, zijn onder meer geografische risico's, schendingen van arbeids- en mensenrechten, bedrijfsethiek, gezondheid en veiligheid, en milieurisico's.

We verwachten van onze zakenpartners dat ze de arbeidsomstandigheden in hun organisatie voortdurend verbeteren. Als we vaststellen dat leveranciers hierin tekortschieten, moeten ze de hoofdoorzaken analyseren en overeenstemming bereiken over een actieplan met corrigerende maatregelen.

We verwachten van onze zakenpartners dat ze de arbeidsomstandigheden in hun organisatie voortdurend verbeteren. Als we vaststellen dat leveranciers hierin tekortschieten, moeten ze de hoofdoorzaken analyseren en overeenstemming bereiken over een actieplan met corrigerende maatregelen.

We werken samen met de volgende partners en initiatieven om meer inzicht te krijgen in onze toeleveringsketens en om onze leveranciersbeoordelingen en verantwoorde activiteiten verder te versterken.

We werken samen met de volgende partners en initiatieven om meer inzicht te krijgen in onze toeleveringsketens en om onze leveranciersbeoordelingen en verantwoorde activiteiten verder te versterken.

Meer duurzaamheidsinitiatieven

Project Polestar 0

We zijn op een missie om een klimaatneutrale productiewagen te produceren. Dat doen we door alle emissies in de toeleveringsketen en productie en bij uitgebruikname te elimineren.

Meer informatie

Materialen

We traceren meer materialen en gebruiken meer gerecycleerde materialen en afval na consumptie om onze impact op het milieu te verminderen.

Meer informatie

Batteries

Minder risico, minimale impact, betere prestaties: hoe we onze batterijen verbeteren.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws van Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring