• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Melding op het middendisplay

Op het middendisplay kunnen in uiteenlopende situaties meldingen verschijnen om u te informeren of helpen.
PS-1926-Message in centre display
Voorbeeld van een melding op het hoofdscherm van het middendisplay.

Op het middendisplay verschijnen meldingen die voor u als bestuurder minder belangrijk zijn.

De meeste meldingen verschijnen boven de statusbalk van het middendisplay. De meldingen verdwijnen na enige tijd automatisch of na eventuele reactie uit de statusbalk.

Als een melding moet worden opgeslagen, wordt deze bewaard op het hoofdscherm van het middendisplay.

De meldingen kunnen er verschillend uitzien en worden mogelijk gecombineerd met grafische voorstellingen, symbolen of een knop om bijvoorbeeld een systeem dat aan de melding is gekoppeld, te activeren/deactiveren.

Pop-upmeldingen

In bepaalde gevallen verschijnen pop-upmeldingen. Pop-upmeldingen zijn belangrijker dan meldingen op de statusbalk en verdwijnen alleen na bevestiging/actie.