• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Berichten op bestuurdersdisplay

Op het bestuurdersdisplay kunnen in uiteenlopende situaties meldingen verschijnen om u te informeren of helpen.
PS-1926-Incoming call message in driver display
Voorbeeld van een melding op het bestuurdersdisplay.

Op het bestuurdersdisplay verschijnen meldingen die voor u als bestuurder belangrijk zijn.

Afhankelijk van de andere informatie die op dit moment wordt weergegeven, kan de positie van de meldingen op het bestuurdersdisplay variëren. De meldingen verdwijnen na enige tijd automatisch of na eventuele bevestiging/reactie van het bestuurdersdisplay. Als een melding moet worden opgeslagen, wordt deze bewaard in de app Auto status, die opent vanuit het appscherm op het middendisplay.

De meldingen kunnen er verschillende uitzien en worden mogelijk gecombineerd met grafische voorstellingen, symbolen en knoppen om de desbetreffende melding bijvoorbeeld te bevestigen of in te stemmen met een bepaald verzoek.

Servicemeldingen

Hier volgt een greep uit de belangrijke servicemeldingen en hun betekenis.

MeldingBetekenis
Stop veilig1Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Ernstige kans op schade - neem contact op met Polestar Customer Support.
Zet de motor af1Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Ernstige kans op schade - neem contact op met Polestar Customer Support.1.
Service urgent Rijd naar werkplaats1Neem contact op met Polestar Customer Support1 om de auto onmiddellijk te laten controleren.
Service vereist1Neem contact op met Polestar Customer Support1 om de auto zo spoedig mogelijk te laten controleren.

Normaal onderhoud

Bespreek tijd voor onderhoud

Tijd voor service – neem contact op met Polestar Customer Support1. Verschijnt geruime tijd vóór het geprogrammeerde tijdstip voor de volgende servicebeurt.

Normaal onderhoud

Onderhoud nodig

Tijd voor service – neem contact op met Polestar Customer Support1. Verschijnt op het geprogrammeerde tijdstip voor de volgende servicebeurt.

Normaal onderhoud

Onderhoudstermijn verstreken

Tijd voor service – neem contact op met Polestar Customer Support1. Verschijnt wanneer het geprogrammeerde tijdstip voor een servicebeurt is overschreden.
Tijdelijk uit1De bijbehorende functie is tijdelijk uitgeschakeld en wordt na enige tijd rijden of de volgende keer dat u de motor start automatisch opnieuw ingeschakeld.
  1. 1 Deel van een melding, verschijnt samen met gegevens over de locatie van de storing.