• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Middendisplay hanteren

Veel autofuncties zijn te bedienen en regelen vanaf het middendisplay. Het middendisplay is een touchscreen dat op aanraking reageert.

Touchscreenfunctie middendisplay gebruiken

De schermreacties hangen af van de vraag of u erop drukt of slepende of vegende bewegingen maakt. U kunt bijv. van het ene naar het andere scherm bladeren, objecten markeren, scrollen in een lijst en apps verplaatsen door het scherm op verschillende manieren aan te raken.

Dankzij IR-stralen vlak boven het schermoppervlak kan het scherm ook vingers op korte afstand vóór het scherm registreren. Deze technologie maakt het mogelijk om het scherm ook te gebruiken als u handschoenen aan hebt.

Het display is gelijktijdig door twee mensen te bedienen, bijv. om het klimaat aan de bestuurders- en passagierszijde in te stellen.

 Belangrijk

Raak het scherm niet met scherpe voorwerpen aan om krassen te voorkomen.

In de volgende tabel worden de verschillende methoden voor schermbediening toegelicht:

MethodeUitvoeringResultaat
PS-1926-Gestures-Tap
Eenmaal indrukken.Een object markeren, een keuze bevestigen of een functie activeren.
Tweemaal snel drukken.Inzoomen op een digitaal object, zoals de kaart.
Eenmaal drukken en vasthouden.Een object beetpakken. Is te gebruiken om apps of kaartpunten op de kaart te verplaatsen. Houd de vinger(s) op het scherm gedrukt, terwijl u het object naar de gewenste locatie sleept.
PS-1926-Gestures-Tap with two fingers
Eenmaal drukken met twee vingers.Uitzoomen van een digitaal object, zoals de kaart.
PS-1926-Gestures-Drag
VegenWisselen tussen schermen, bladeren in een lijst, tekst of scherm. Ingedrukt houden en verslepen om apps of kaartpunten op de kaart te verplaatsen. Horizontaal of verticaal over het scherm slepen.
PS-1926-Gestures-Flick
Snel vegen/slepen

Wisselen tussen schermen, bladeren in een lijst, tekst of scherm. Horizontaal of verticaal over het scherm slepen.

Let erop dat het hoofdscherm mogelijk wordt geopend bij aanraking van het bovenste deel van het scherm.

PS-1926-Gestures-Spread
SpreidenInzoomen.
PS-1926-Gestures-Pinch
KnijpenUitzoomen.

Terugkeren naar homescherm vanuit een ander scherm

Druk kort op de homeknop onder het middendisplay.
De laatst geactiveerde stand voor het homescherm verschijnt.
Druk opnieuw kort op de homeknop.
Alle deelschermen van het homescherm worden in de standaardstand gezet.

 N.b.

In het homescherm van de standaardstand – druk kort op de homeknop. Op het scherm verschijnt een animatie die uitlegt hoe u de verschillende tegels kunt openen.

Door een lijst, artikel of scherm bladeren

Wanneer een bladerindicator zichtbaar is op het scherm, kunt u omhoog- of omlaagbladeren. Veeg op een willekeurige plaats op het scherm omhoog of omlaag.

PS-1926-Scroll indicator in centerdisplay
De bladerindicator verschijnt op het middendisplay, wanneer u omhoog of omlaag kunt bladeren.

Bediening op middendisplay gebruiken

PS-1926-Climate–Temperature regulation
Temperatuurbediening.

Tal van autosystemen gebruiken bedieningselementen. Regel bijv. de temperatuur door:

  • het bedieningselement naar de gewenste temperatuur te slepen,
  • op + of te drukken om de temperatuur in stapjes te verhogen of te verlagen, of
  • op de gewenste temperatuur op het bedieningselement te drukken.