• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding op middendisplay

Via het middendisplay van de auto kunt u de Handleiding in digitale vorm raadplegen.

De digitale Handleiding is te raadplegen via het hoofdscherm en in bepaalde gevallen is ook de contextuele Handleiding te raadplegen via het hoofdscherm.

 N.b.

De digitale Handleiding is tijdens het rijden niet beschikbaar.

Handleiding

PS-1926-Settings pane
Het hoofdscherm met de knop voor de Handleiding.

Om de Handleiding te openen – sleep het hoofdscherm op het middendisplay omlaag en tik op Handleiding.

De informatie in de Handleiding is rechtstreeks te raadplegen via de startpagina van de Handleiding of via het hoofdmenu.

Contextuele Handleiding

PS-1926-Settings pane- Contextual highlighted
Het hoofdscherm met de knop voor de contextuele Handleiding.

De contextuele Handleiding is een snelkoppeling naar een artikel in de Handleiding met een beschrijving van de op het scherm getoonde actieve functie. Wanneer de contextuele Handleiding beschikbaar is, verschijnt deze rechts van Handleiding in het hoofdscherm.

Tik eenmaal op de contextuele Handleiding om een artikel van de Handleiding te openen dat verband houdt met de getoonde inhoud op het display. Tik bijvoorbeeld op Handleiding Navigatie om een artikel te openen dat verband houdt met de navigatie.

Dit geldt alleen voor bepaalde apps in de auto. Voor gedownloade boordapps van derden zijn bijv. geen appspecifieke artikelen beschikbaar.