• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Geen internetverbinding of een slechte verbinding

Factoren die van invloed zijn op de internetverbinding

De uitgewisselde hoeveelheid gegevens is afhankelijk van de diensten of apps die in de auto worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer leiden en dat vereist een goede verbinding en signaalsterkte.

Verbinding tussen telefoon en auto

De snelheid van de internetverbinding kan variëren afhankelijk van de positie van de telefoon in de auto. Plaats de telefoon dichter bij het middendisplay om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg dat de signalen niet worden gehinderd.

Verbinding tussen telefoon en netwerkprovider

De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert afhankelijk van de dekking op de actuele locatie. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels, achter bergen, in diepe dalen of in gebouwen. De snelheid is ook afhankelijk van uw overeenkomst met uw teleprovider.

 N.b.

Neem bij problemen met de dataoverdracht contact op met uw provider.

Telefoon herstarten

Problemen met de internetverbinding zijn soms te verhelpen door de telefoon opnieuw op te starten.