• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Privacybeleid voor klanten

Polestar respecteert de persoonlijke integriteit van alle bezoekers van zijn websites.
Het privacybeleid geldt voor de verwerking van klant- en persoonsgegevens. Het doel is om huidige, voormalige en potentiële klanten een algemeen inzicht te geven in:
  • de omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
  • de soorten persoonsgegevens die we verzamelen;
  • de redenen waarom we uw persoonsgegevens verzamelen;
  • de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Het volledige beleid kunt u doornemen op support.polestar.com.