• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Belangrijke informatie over accessoires en extra uitrusting

Een verkeerde aansluiting en montage van accessoires en extra uitrusting kan een nadelige invloed hebben op de werking van de elektronische systemen van de auto.

We adviseren Polestar-bezitters om uitsluitend door Polestar goedgekeurde originele accessoires te installeren en om deze accessoires uitsluitend te laten installeren door daarvoor opgeleide en gekwalificeerde servicemonteurs. Bepaalde accessoires werken alleen, wanneer de bijbehorende software in de computersystemen van de auto wordt geladen. Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.

De uitrusting die in de Handleiding wordt beschreven is niet op alle auto's aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende behoeften op de diverse markten en de landelijke en/of plaatselijke wet- en regelgeving.

Optionele apparatuur of accessoires die in de Handleiding worden beschreven, zijn aangeduid met een sterretje. Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of opties/accessoires contact op met Polestar Customer Support.

 Waarschuwing

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige wijze gebruikt en dat u zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt.

Het is ook belangrijk dat voor onderhoud en service van de auto de aanbevelingen van Polestar worden aangehouden in lijn met de informatie in de handleiding en het boekje Status en garantie.

Als de informatie in de auto afwijkt van de gedrukte Handleiding moet altijd de gedrukte informatie worden aangehouden.