• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Radio*

Det är möjligt att lyssna på både FM- och DAB-kanaler.

PS2-2007-Radio app icon

Radion kan hanteras via centerdisplayen, knappsatsen i ratten eller med röststyrning.

PS2_2007_Google Play icon

I Google Play finns fler radioappar att ladda ner.

Länkning mellan DAB och FM

Funktionen gör det möjligt att byta från en FM- eller DAB-kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp (ensemble) som har bättre mottagning, inom DAB och/eller mellan DAB och FM. Såväl DAB till DAB, DAB till FM som FM till DAB stödjs. Länkning kan aktiveras under inställningar i radioappen.

Sortering

När DAB/FM-länkning är aktiverad innehåller kanallistan bara kanaler med bra mottagning och dubbletter med sämre mottagning tas bort, oberoende av om det är en FM eller DAB-sändning. När DAB/FM-länkning inte är aktiverad ligger DAB-/ och FM-kanaler i varsina flikar.

Snabbkommandon

När appen används kan den även styras via snabbkommandon i hemvyn.

Radiomeddelanden1

Olika typer av radiomeddelanden, t.ex. trafiknyheter och samhällsviktig information, kan ställas in under inställningar i radioappen.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller vissa marknader.