Ordningsregler för sociala medier och Polestar Community

Ordningsreglerna för sociala medier och Polestar Community definierar vad som inte är acceptabelt för medlemmarna av detta community eller andra användare av sociala medier att skriva eller lägga upp i Polestars officiella kanaler. Om dessa regler överträds har Polestar rätt att radera kommentarer och om det behövs blockera användare.

Kommentarer som görs av gemenskapen avspeglar inte nödvändigtvis Polestars åsikter, och Polestar bekräftar inte heller deras riktighet.

I enlighet med plattformens Villkor, uppförandekoder för branschen och vårt eget åtagande för Polestar Community, förbehåller vi oss alltid rätten att radera störande, kränkande eller socialt oansvariga kommentarer och uppladdningar och att blockera användare som fortsätter att vara oroselement.

Vi tolererar speciellt inte inlägg av följande slag:

  • som smädar, trakasserar, förföljer, hotar eller attackerar andra

  • som är ärekränkande, förolämpande, oanständiga, vulgära eller som skildrar våld

  • som innehåller hatfulla formuleringar riktade mot ras/etnicitet, religion, kön, nationalitet eller politisk övertygelse

  • som är falska, bedrägliga, vilseledande eller olagliga

  • som är trollinlägg eller som avsiktligt stör diskussionen

  • som gör intrång i immateriella rättigheter

  • som till sin natur är massutskick

  • som innebär uppladdning av filer som innehåller virus eller program som kan skada driften av andra personers datorer

  • som utgör kommersiell värvning eller en begäran om donationer

  • som är länkbeten (inbäddning av en länk i inlägg för att locka besökare till en egen webbplats)

Vi underrättar dig när ett avlägsnande resulterar i restriktioner för ditt konto, sida eller grupp.

Ordningsregler för Polestar Community

Utöver ovanstående måste medlemmarna i Polestar Community även tänka på nedanstående i Polestar Community.

Var respektfulla och snälla

Detta är en öppen och vänskaplig miljö för att komma i kontakt med Polestar-ägare. Negativa, sarkastiska eller elaka poster och kommentarer som riktas mot andra medlemmar är inte tillåtna här. Vi älskar en god debatt, men var snäll och respekterar varandra och var snälla. Vi tolererar inte olämpligt språk eller olämpliga bilder.

Respektera allaspersonliga integritet

Vi värderar din integritet högt. Genom att bli medlem i denna grupp åtar du dig att respektera övriga gruppmedlemmars integritet och går med på att inte dela något innehåll från denna grupp utanför gruppen. För att undvika integritetsstörningar bör du dessutom avstå från att publicera inlägg om personliga ärenden. Om du har frågor av personlig karaktär som du behöver hjälp med på en mer individbaserad nivå uppmanar vi dig att i stället kontakta Polestar Support.

Addera värde till Polestar Community

Denna kanal är avsedd för öppna diskussioner och för att få kontakt med andra Polestar-ägare. Vi tar gärna upp frågor som hela Polestar-gemenskapen kan ha glädje av. Bidragen bör vara konstruktiva och ge ett mervärde. Detta är inte platsen för att bara klaga. Fokusera i stället på att ställa frågor, utbyta tips, ge råd eller lämna feedback så att vi kan fortsätta att ha ett positivt och engagerat samtalsklimat.

Kommunicera enbart på engelska

Detta är ett inkluderande, globalt community. Använd enbart engelska när du inleder eller deltar i diskussioner. Inga poster eller kommentarer på något annat språk än engelska kommer att godkännas.

Undvik repetitiva meddelanden

Vi uppskattar en god konversation, men vi vill undvika alltför repetitiva diskussioner som ger upphov till samma frågor och svar. För att undvika förvirring har vi därför satt en mjuk gräns för hur många gånger ett specifikt ämne kan tas upp. Vi accepterar inte några poster som vill ta upp och/eller besvara frågor om samma ämne flera gånger i rad, men vi släpper igenom poster om ämnet inte har varit uppe på ett tag.

Undvik att sprida felaktig information

Vi vill att vårt community ska vara en trygg plats för öppna diskussioner. Därför tolererar vi inte några meddelanden som innehåller känslig information som innebär en säkerhetsrisk eller rättslig risk för dig själv, andra, Polestar eller Polestars bilar. Poster eller kommentarer som avsiktligt eller oavsiktligt kan ge andra felaktig information om våra produkters säkerhet, eller som innehåller konfidentiella personuppgifter som skadar Polestar eller medlemmarna av detta community, kommer inte att tillåtas.