Användarvillkor – polestar.com

Webbplatsleverantör

Denna webbplats tillhandahålls av
Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons Väg 9
SE-405 31 Göteborg
Sverige

Till: Customer care
Kontakta oss online: https://www.polestar.com/polestar-support/
Säte: Sverige
Organisationsnummer: 556653-3096
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556653309601

tillsammans med

Polestar Automotive Sweden AB
Assar Gabrielssons Väg 9
405 31 Göteborg
Sverige

Till: Customer care
Kontakta oss online: https://www.polestar.com/polestar-support/
Säte: Sverige
Organisationsnummer: 559225-6258
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559225625801

När "Polestar" används nedan avses antingen Polestar Performance AB, en eller flera enheter i Polestarkoncernen eller hela Polestarkoncernen, beroende på vilket som är tillämpligt.

Inga garantier o.s.v.

Även om all rimlig möda har lagts ned på att säkerställa att informationen på denna webbplats ("webbplatsen") är korrekt, tillhandahålls den "i befintligt skick". Polestar kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av webbplatsen eller någon härifrån länkad webbplats. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data eller annat, även om Polestar har uttryckligen meddelats om möjligheten till sådana skador.

Eventuella garantier och beskrivningar på webbplatsen beträffande Polestars produkter eller tjänster som du köper eller använder omfattas av de överenskomna villkoren i avtalet om dessa produkter eller tjänster.

Informationen på webbplatsen kan innehålla tekniska ofullständigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Dessutom förbehåller sig Polestar rätten att när som helst göra ändringar av sina produkter och tjänster, inklusive deras priser.

Informationen på webbplatsen kan innehålla referenser till Polestar-produkter och tjänster som inte annonseras eller finns tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Polestar avser att annonsera eller göra sådana produkter och tjänster tillgängliga i ditt land. Observera också att vissa produkter och tjänster endast finns tillgängliga mot en extra kostnad och att viss information på webbplatsen eventuellt inte är korrekt på grund av produktändringar som införts efter lanseringen eller den senaste uppdateringen av webbplatsen. Kontakta en Polestaråterförsäljare för att få fullständig information om de produkter och tjänster som finns tillgängliga för dig.

Ej efterfrågade idéer o.s.v.

Polestar uppskattar reaktioner från allmänheten och välkomnar synpunkter och återkoppling om Polestars produkter och tjänster. Det är dock Polestars policy att inte acceptera eller på annat sätt ta hänsyn till information (till exempel idéer, förslag och synpunkter) som vi inte uttryckligen har begärt. Denna policy är avsedd för att undvika missförstånd eller tvister eftersom nya produkter, tjänster, funktioner, affärsmodeller o.s.v. kontinuerligt utvecklas av Polestar eller dess leverantörer, som kan vara liknande eller identiska med andras idéer eller information, även om de utvecklats utan någon inspiration från sådana idéer eller information från andra.

Om du trots Polestars begäran att du inte ska skicka information till Polestar ändå skickar Polestar information, till exempel idéer, förslag, synpunkter eller liknande (med en gemensam benämning, "Presentation") godkänner du, oberoende av eventuella reservationer som du gjort i ett medföljande brev eller på annat sätt

  • att Presentationen eller delar av den ska anses vara icke-konfidentiell och generisk,

  • att Polestar inte ska ha några skyldigheter (avtalsenliga eller i övrigt, inklusive men inte begränsat till skyldigheter att granska, svara på eller i övrigt behandla Presentationen och/eller hålla Presentationen konfidentiell) avseende Presentationen eller delar därav,

  • att Polestar inte ska ha någon ansvarsskyldighet för eventuell användning eller avslöjande av Presentationen eller delar därav, och

  • att Polestar ska ha rätt till obegränsad användning på alla sätt av Presentationen eller delar därav för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan erkännande eller ersättning till dig.

Mjukvara som finns tillgänglig på webbplatsen

All mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från webbplatsen ("mjukvaran") är Polestars och/eller dess licensgivares copyrightskyddade arbete.

Mjukvarans användning styrs av villkoren i den slutanvändarlicens som kan finnas ("licensavtalet"), som följer med eller ingår i mjukvaran. Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. Dessutom, om inget annat anges i licensavtalet, får mjukvaran endast användas för det ändamål som mjukvaran har gjorts tillgänglig för. All reproduktion eller vidare distribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd.

Om det finns garanti för mjukvaran är den begränsad enligt villkoren i licensavtalet. Polestar frånsäger sig alla garantier utöver licensavtalet inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, äganderätt och icke-intrång.

Immateriell äganderätt

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella äganderätter. Webbplatsens innehåll får därför inte återges eller meddelas utan att Polestar ger sitt skriftliga samtycke på förhand. Alla varumärken och företagsnamn som visas på webbplatsen är Polestars egendom.

Hänvisningar

Webbplatsen kan innehålla hänvisningar (t.ex. i form av en hyperlänk, en banner eller en knapp) till andra webbplatser som är kopplade till en specifik aspekt av Webbplatsen. Detta innebär inte nödvändigtvis att Polestar har anknytning till dessa andra webbplatser och/eller deras ägare. Polestar har därför inget ansvar för sådana andra webbplatser, inklusive information eller annat innehåll däri, och tar inget ansvar i detta hänseende.

Pre-owned Polestar Platform

Innehåll

Webbplatsen tillhandahåller en plattform där användarna har möjlighet att titta på, boka (genom betalning av en återbetalningsbar deposition till Polestar) och köpa pre-owned Polestarbilar från Polestar Pre-owned Partners, som (i) antingen kommer att levereras till vald plats, eller (ii) finnas tillgängliga för upphämtning vid Polestars Pre-owned Partners visningsplats ("Pre-owned Polestar Platform" eller "Plattformen").

Polestar tillhandahåller endast Plattformen; Polestar är inte säljaren av en pre-owned Polestarbil och agerar inte heller på Polestar Pre-owned-partnerns vägnar eller i dess namn. En Polestar Pre-owned Partner är en oberoende tredjepart som identifieras på Plattformen och använder den för att göra reklam för och sälja pre-owned Polestarbilar. Möjligheten att boka och köpa pre-owned Polestarbilar på Plattformen innebär inte på något sätt ett erbjudande från Polestar, och Polestar har inte heller något ansvar eller några skyldigheter avseende tillgänglighet, försäljning och leverans av (bokade) pre-owned Polestarbilar.

Bokning/köp av en pre-owned Polestarbil

När användaren besöker Pre-owned Polestar Platform kan han eller hon besöka webbplatsen i önskat land via en funktion på sidans nedre del. Genom att klicka på "Sök Polestar" visas en lista över alla pre-owned Polestarbilar som finns tillgängliga i landet i fråga, som användaren kan navigera i. Användaren kan ange sina önskade val genom att använda "filter"-alternativet (t.ex. pris, miltal exteriör-/interiörfärg, paket och däck). Under varje fordon anges pris, första registrering, miltal, färg, paket och motoreffekt samt adress till Polestar Pre-owned Partner.

Om man klickar på knappen "Utforska" under varje fordon visas ytterligare specifikationer för fordonet (t.ex. uppskattad leveranstid, motorspecifikationer och bilder på bilen). Här finns även information om finansiering.

När användaren klickar på knappen "Boka nu" visas en ny sida. När användaren skickas till denna sida kommer fordonet att vara otillgängligt för andra användare i 20 minuter så att användaren kan fylla i nödvändiga uppgifter för att boka bilen. På den här sidan kan användaren se leveransdatum och ladda ned de fullständiga beställningsspecifikationerna för den valda pre-owned Polestarbilen. Användaren kan även ange sina kunduppgifter på sidan. Kunduppgifterna används för att boka fordonet och registrera att nytt Polestar-ID. Om användaren redan har ett Polestar-ID visas även en incheckningslänk. På sidan kan användaren dessutom ange den finansiella information som behövs för att överföra den återbetalningsbara depositionen till Polestar och bekräfta bokningen. När alla nödvändiga uppgifter ha fyllts i skapar knappen "Boka" ett Polestar-ID (om användaren inte redan har ett Polestar-ID). Polestar kommer att säkerställa att fordonet är exklusivt bokat hos Polestar Pre-owned Partner under 48 timmar. Bokningen medför ingen skyldighet för användaren att köpa fordonet från Polestar Pre-owned Partner.

När bokningen av en pre-owned Polestar har avslutats skickas ett e-postmeddelande med en bekräftelse till användaren med uppgift om vilken dag bokningen löper ut. Bekräftelsemejlet innehåller en länk till pre-owned Polestar-plattformen, där beställningen kan slutföras. Sidan innehåller uppgifter om beställningen samt avtalsinformation och ett alternativ för att skapa försäljningsavtalet med Polestar Pre-owned Partner, så att köparen kan slutföra köpet av sin pre-owned Polestar. I detta avsnitt kan användaren även ladda ned betalningsanvisningarna. Användaren kan dessutom organisera överlämnandet och registreringen av fordonet på sidan. Beställningen slutförs så snart användaren har undertecknat avtalet med Pre-owned Polestar Partner och betalat hela köpbeloppet. Inga köpskyldigheter uppstår innan användaren har undertecknat avtalet.

När bokningsperioden på 48 timmar har löpt ut återbetalar Polestar depositionen inom 24 timmar, oavsett om användaren har slutfört beställningen eller ej.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om eller eventuella klagomål på denna Webbplats. Du når oss på https://www.polestar.com/polestar-support#contact-us

Övrigt

Genom att besöka och använda denna Webbplats samtycker du till användarvillkoren. (Tillhandahållandet och användningen av) denna Webbplats och dess användarvillkor omfattas av svensk lag. Alla tvister som uppkommer på grund av eller i samband med denna Webbplats och/eller dess användarvillkor kommer att hänvisas till behörig domstol i Sverige. Om du är konsument skyddas du även av tvingande bestämmelser i lag som gäller på din bostadsort. Du kan även väcka talan vid domstol på din bostadsort för att göra dina konsumentskyddsrättigheter gällande i samband med dessa användarvillkor.