Integritetsmeddelande – Breathe-appen

2023.12.15

1. Inledning

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du använder Polestar Breathe-applikationen ("Breathe-appen").

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

Breathe-appen
Ändamål 
För att tillhandahålla tjänsterna i Breathe-appen. 
Kategorier av personuppgifter
installations-ID, bilmodell och årsmodell, vilket land du är bosatt i, information om bilen står stilla eller rör sig, nedladdningar, återställningar och avinstallationer av Breathe-appen, Breathe-appens uppdateringar, uppdateringar av operativsystemet, data om de aviseringar du får, vilka andningstekniker som används, engagemangsgrad, skärmvyer, vilken övning som påbörjas och slutförs samt när detta sker eller när den avbryts.
Laglig grund
Behandlingen bidrar till att fullgöra vårt avtal med dig om leverans av de tjänster som du har köpt (artikel 6.1 b i GDPR).
Behållande
Tills den har anonymiserats eller tills du återkallar ditt samtycke.
Personuppgiftsansvarig(a)
Polestar Performance AB
Ändamål För att få insikter om hur Breathe-appen används och för att förbättra användarupplevelsen. Behandlingen inkluderar inte något automatiskt beslutsfattande, såsom profilering.

Kategorier av personuppgifter

installations-ID, andningstekniker som används, engagemangsgrad, skärmvyer, vilken övning som påbörjas och slutförs samt när detta sker eller när den avbryts.

Laglig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1 a). Du kan neka att dela dina data för appanalys och fortfarande använda appfunktionerna.
BehållandeTills den har anonymiserats eller tills du återkallar ditt samtycke
Personuppgiftsansvarig(a)Polestar Performance AB

3. Hur och till vem vi lämnar ut dina personuppgifter?

Våra personuppgiftsbiträden som levererar Breathe-appen, som är begränsade via kontrakt beträffande deras möjlighet att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling.

  • Google Ireland Limited och dess underbiträden, datacenter Europe-west1 (Belgien); dataöverföring även till Google LLC, USA, enligt de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, tillgängliga här. Vi använder Google Firebase-tjänster för appanalys för att bättre förstå användarbeteende och för att förbättra Breathe-appens användbarhet och tillförlitlighet. Du kan neka att dela din data för appanalys och fortfarande använda appfunktionerna.

4. Överföring av dina personuppgifter

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som verkar utanför EU/EES. 

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien.

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har kommissionen beslutat att den säkerställer en adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR). Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering.

5. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina uppgifter, få åtkomst till de uppgifter som vi har om dig, be om rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, begära att vi raderar uppgifterna, och som sista åtgärd lämna in ett klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet. I Sverige har du rätt att lämna in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY). En förteckning över europeiska tillsynsmyndigheter hittar du här.

För att utöva dina rättigheter, använd detta webbformulär. Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktinformation

Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats. Om vi gör några väsentliga ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att skicka ett meddelande via e-post. Kontakta oss om du har några frågor om integritetspolicyn eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.