Att köra elbil


Att köpa en elbil är det självklara valet: den ger mindre miljöpåverkan och högre prestanda. Dessutom finns ett flertal ekonomiska incitament. Läs mer om hur staten stimulerar köp av elbil.

Att köpa en elbil är det självklara valet: den ger mindre miljöpåverkan och högre prestanda. Dessutom finns ett flertal ekonomiska incitament. Läs mer om hur staten stimulerar köp av elbil.

 • Bidrag för installation av egen laddbox

  Det billigaste, enklaste och snabbaste sättet att ladda en elbil hemma eller på arbetsplatsen är att använda en laddbox. Sedan januari 2021 har du som installerar en laddbox hemma möjlighet att göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt 50 000 kr per person och år).

 • Fordonsskattsundantag för helelektriska bilar

  Elbilar är undantagna från malusberäkningen med förhöjd fordonsskatt och debiteras därför med enbart med grundskatten på 360 kr/år i vägtrafikskatt.

 • Miljöbonus

  Polestar 2 är berättigad till klimatbonus. Enligt gällande regler, och så länge det statliga stödet finns tillgängligt, betalas en klimatbonus på 50 000 kr ut tidigast sex månader efter första registrering om denna sker 2023-01-01 eller senare. 

 • Reducerat förmånsvärde elbilar

  Elbilar som tas i trafik från och med den 1 juli 2022 så ska förmånsvärdet sättas ned enligt en schablon. Schablonbeloppet som ska användas vid nedsättningen för elbilar är 350 000 kronor. Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nypris. Exempel: om en elbil har ett nybilspris på 600 000 kronor så blir nedsättningen 300 000 kronor och då blir dessa 300 000 kronor det förmånsgrundande priset istället för nybilspriset.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: