Att köra elbil

Att köra elbil
Bidrag och skattelättnader

Att köpa en elbil är det självklara valet: den ger mindre miljöpåverkan och högre prestanda. Dessutom finns ett flertal ekonomiska incitament. Läs mer om hur staten stimulerar köp av elbil.

Att köpa en elbil är det självklara valet: den ger mindre miljöpåverkan och högre prestanda. Dessutom finns ett flertal ekonomiska incitament. Läs mer om hur staten stimulerar köp av elbil.

  • Bidrag för installation av egen laddbox

    Det billigaste, enklaste och snabbaste sättet att ladda en elbil hemma eller på arbetsplatsen är att använda en laddbox. Sedan januari 2021 har du som installerar en laddbox hemma möjlighet att göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt 50 000 kr per person och år).

  • Fordonsskattsundantag för helelektriska bilar

    Elbilar är undantagna från malusberäkningen med förhöjd fordonsskatt och debiteras därför med enbart med grundskatten på 360 kr/år i vägtrafikskatt.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: