• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Symboler og meldinger for kameraenhet

Her er noen eksempler på meldinger og symboler for kameraenheten, som kan vises på førerdisplayet.

Føler blokkert

PS2-2007-User manual symbol in driver display

Hvis førerdisplayet viser dette symbolet og meldingen Frontrutesensor blokkert Se veiledningen, betyr det at kameraenheten ikke kan oppdage andre kjøretøy, syklister, fotgjengere eller større dyr foran bilen, og at det kan oppstå forstyrrelser på bilens kamerabaserte funksjoner.

Følgende tabell viser eksempler på mulige årsaker til at meldingen vises, og hva en kan gjøre med det:

ÅrsakTiltak
Området foran kameraenheten på frontruten er skittent, eller dekket med is eller snø.Rengjør frontruten foran kameraenheten for skitt, is og snø.
Tett tåke, kraftig regn eller snø blokkerer kamerasikten.Ikke noe å gjøre med det. Noen ganger fungerer enheten heller ikke i kraftig nedbør.
Vann eller snø virvles opp fra veibanen og stenger for kamerasikten.Ikke noe å gjøre med det. Noen ganger fungerer ikke enheten ved svært våt eller snødekt veibane.
Det har kommet smuss mellom innsiden av frontruten og kameraenheten.Frontruten må rengjøres på innsiden av dekselet til enheten – kontakt Polestar Customer Support.
Sterkt motlysIkke noe å gjøre med det. Kameraenheten tilbakestilles automatisk ved mer fordelaktige lysforhold.