• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Symboler og meldinger for radarenhet

Her er noen eksempler på meldinger og symboler for radarenheten, som kan vises på førerdisplayet.

Føler blokkert

PS2-2007-User manual symbol in driver display

Hvis førerdisplayet viser dette symbolet og meldingen Radarsensor foran Sensor blokkert Se veiledningen, betyr det at radarenheten ikke kan oppdage andre kjøretøy, syklister, fotgjengere eller større dyr foran bilen, og at det kan oppstå forstyrrelser på bilens radarbaserte funksjoner.

Følgende tabell viser eksempler på mulige årsaker til at meldingen vises, og hva en kan gjøre med det:

ÅrsakTiltak
Området foran radarenheten på frontruten er skittent, eller dekket med is eller snø.Rengjør området foran radarenheten.
Kraftig regn eller snø blokkerer radarsignalene.Ikke noe å gjøre med det. Noen ganger fungerer enheten heller ikke i kraftig nedbør.
Vann eller snø virvles opp fra veibanen og stenger for radarsignalene.Ikke noe å gjøre med det. Noen ganger fungerer ikke enheten ved svært våt eller snødekt veibane.