• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Kamera- og radarenhet

Kameraenhet

Kameraenheten brukes av flere førerstøttesystemer og skal f.eks. oppdage veiens sidelinjer eller trafikkskilt.

Anbefalt vedlikehold av kameraenhet

For at kameraenheten skal fungere riktig, må den holdes rene for skitt, is og snø og rengjøres regelmessig med vann og bilsjampo.

Symboler og meldinger for kameraenhet

Her er noen eksempler på meldinger og symboler for kameraenheten, som kan vises på førerdisplayet.

Begrensninger for kameraenhet

Kameraenheten har visse begrensninger – som også begrenser funksjonene som bruker enheten. En bilfører bør være oppmerksom på følgende eksempler på begrensninger:

Radarenheter

Radarenhetene brukes av flere førerstøttesystemer og registrerer forskjellige områder rundt bilen.

Anbefalt vedlikehold for radarenheter og parkeringssensorer

For at radarenheter og sensorer skal fungere riktig, må de holdes rene for skitt, is og snø og rengjøres jevnlig med vann og bilsjampo.

Symboler og meldinger for radarenhet

Her er noen eksempler på meldinger og symboler for radarenheten, som kan vises på førerdisplayet.

Begrensninger for radarenhet

Radarenheten har visse begrensninger – som også begrenser funksjonene som bruker enheten. En bilfører bør være oppmerksom på følgende eksempler på begrensninger:

Typegodkjenning for radarenhet

Her finner du typegodkjenning for bilens radarenheter for adaptiv cruisekontroll (ACC), Pilot Assist og BLIS.