• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Radarenheter

Radarenhetene brukes av flere førerstøttesystemer og registrerer forskjellige områder rundt bilen.
PS2-2007-Radar placement
Plassering av fremre radarenhet.
PS2-2007-Rear sensor
Plassering av bakre radarenhet

Modifisering av radarenheter kan gjøre den ulovlige å bruke.

Unngå å montere ekstralys eller lignende foran grillen, ettersom slikt kan påvirke funksjonen til radarenheten.