• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Forskjellen mellom Pilot Assist* og kjørefeltassistanse

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan bidra til å holde bilen i eget kjørefelt og holde avstanden til kjøretøy foran. Kjørefeltassistanse (LKA1) er en funksjon som i visse situasjoner på lignende måte kan bidra til å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater eget kjørefelt.

Pilot Assist

Pilot Assist kan hjelpe deg med styre bilen mellom kjørefeltets sidemarkeringer kombinert med å holde forhåndsvalgt hastighet og tidsavstand til kjøretøyet foran. Funksjonen kan også hjelpe til med å holde en fordelaktig posisjon i kjørefeltet ved hjelp av kjørefeltets sidelinjer.

Hva gjør Pilot Assist?

  • Kan hjelpe med å holde bilen i kjørefeltet ved å støtte styringen i visse tilfeller.
  • Kan bidra til å holde forhåndsvalgt hastighet eller avstand til bilen foran ved hjelp av å gi gass og bremse.

Hvordan vet jeg at Pilot Assist er på?

Symboler på førerdisplayet i bilen viser når adaptiv cruisekontroll og Pilot Assist er på.

PS2-2007-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist selected
Begge funksjonene er valgt, men ikke aktive.
PS2-2007-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Adaptiv cruisekontroll er aktiv.

Pilot Assist er valgt, men ikke tilgjengelig. Forutsetningene for funksjonen er ikke oppfylt.

PS2-2007-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Begge funksjonene er aktive.

Filassistanse

Kjørefeltassistanse1 kan hjelpe føreren med styrehjelp og/eller advarsel hvis kjøretøyet er i ferd med å forlate eget kjørefelt utilsiktet. Funksjonen er aktiv i hastighetsintervallet 65-200 km/t (40-125 mph) på veier med godt synlige sidelinjer.

Hva gjør kjørefeltassistanse?

  • Kjørefeltassistanse kan gi føreren styrehjelp tilbake til kjørefeltet og/eller varsle med lyd eller vibrasjoner i rattet

Hvordan vet jeg at kjørefeltassistansen er aktivert?

Symboler på bilens førerdisplay viser funksjonens status.

PS-1926-Lane Keeping Aid grey lines

Slukket symbol på førerdisplayet betyr at funksjonen er på, men at forutsetningene for LKA ikke er oppfylt.

PS-1926-Lane Keeping Aid white lines

Hvitt symbol i førerdisplayet betyr at forutsetningene for LKA er oppfylt, og at funksjonen er tilgjengelig.

PS-1926-Lane Keeping Aid orange lines

Farget symbol på førerdisplayet betyr at LKA gir styrehjelp tilbake inn i kjørefeltet og/eller varsler med lyd eller vibrasjoner i rattet.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Lane Keeping Aid