• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Aktivere og deaktivere kjørefeltassistanse

Funksjonen filassistanse (LKA1) er valgfri – føreren kan velge å ha funksjonen aktivert eller deaktivert. Styreinngrep for heltrukne linjer er imidlertid alltid slått på.
PS2-2007-Lane Keeping Aid button

Aktiver eller deaktiver funksjonen med denne knappen under Støtte.

  • Slå på knappindikering – funksjonen er aktivert.
  • Slukket knappindikering – funksjonen er deaktivert.
  1. 1 Lane Keeping Aid