• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Displayvisning for kjørefeltassistanse

Filassistanse (LKA1) visualiseres med et symbol for forskjellige situasjoner på førerdisplayet.
PS2-2007-Lane Keeping Aid symbol in driver display

Her følger noen eksempler på symbolenes utseende, og i hvilke situasjoner de vises:

Tilgjengelig

PS2-2007-Lane Keeping Aid on and available
Tilgjengelig – symbolets sidelinjer er hvite.

Filassistansen leser av kjørefeltets ene eller begge sidelinjer.

Utilgjengelig

PS2-2007-Lane Keeping Aid on but unavailable
Ikke tilgjengelig – symbolets sidelinjer er slukket.

Filassistansen kan ikke lese av kjørefeltets sidelinjer, hastigheten er for lav eller veien er for smal.

Indikering av styrehjelp/advarsel

PS2-2007-Lane Keeping Aid warning and steering
Styrehjelp/advarsel – symbolet vises med farge.

Filassistanse er et system som varsler og/eller forsøker å styre bilen tilbake inn i kjørefeltet.

  1. 1 Lane Keeping Aid