• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Filassistanse

Filvarslerens (LKA1) oppgave er å hjelpe føreren på motorveier og lignende større veier å redusere risikoen for at bilen i noen situasjoner forlater kjørefeltet utilsiktet.

Filassistanse - styrer bilen tilbake inn i filen og/eller varsler føreren med vibrasjoner i rattet.

Filassistanse er aktiv i hastighetsintervallet 65-200 km/t (40-125 mph) på veier med godt synlige kantlinjer.

På smale veier kan funksjonen bli utilgjengelig, og settes da i klarstilling. Når veien er tilstrekkelig bred, blir funksjonen tilgjengelig igjen.

PS2-2007-Driver Alert Control principle
En kamera registrerer de malt kantlinjene i veien/filen.
PS2-2007-Lane Keeping Aid steering assistance
Filassistanse styrer bilen tilbake inn i filen.
PS2-2007-Lane Keeping Aid principle for warning and steer assist
Filassistanse varsler med rattvibrasjoner.
Alt etter innstillinger oppfører filassistansen seg slik:
  • Styrehjelp aktivert: Når bilen nærmer seg en kantlinje, vil funksjonen aktivt styre bilen tilbake inn i filen med svakt styremoment i rattet.
  • Advarsel aktivert: Hvis bilen holder på å passere en sidelinje, advares føreren med vibrasjoner i rattet.

Det finnes også et alternativ der både styrehjelp og advarsel er aktivert samtidig.

 Nb!

Når retningsviseren/blinklysene er på, gir ikke filassistanse noen styring eller varsling.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

Filassistanse griper ikke inn

PS2-2007-Lane Keeping Aid shortcut in curve
Filassistanse griper ikke inn i en skarp innersving.

I noen tilfeller lar filvarsleren kantlinjene krysses uten å gripe inn med verken styreassistanse eller advarsler - f.eks. ved bruk av retningsvisere eller ved innersving i kurver.

Hendene på rattet

For at styrehjelp med filassistanse skal kunne fungere, må føreren holde hendene på rattet. Systemet kontrollerer dette fortløpende.

Hvis føreren ikke holder hendene på rattet, høres et varselsignal, og en melding oppfordrer føreren til aktivt å styre bilen:

  • Hviletilstand inntil styring er aktivert Filholderhjelp

Hvis føreren ikke følger oppfordringen og tar styringen, høres en varsellyd til føreren begynner å styre bilen igjen.

  1. 1 Lane Keeping Aid