Duurzaamheid


Wij willen volledig transparant zijn over duurzaamheid, zodat je de informatie krijgt die je nodig hebt om zorgvuldige, ethische keuzes te maken.

Wij willen volledig transparant zijn over duurzaamheid, zodat je de informatie krijgt die je nodig hebt om zorgvuldige, ethische keuzes te maken.

Transparantie is een belangrijk middel om concrete vooruitgang mogelijk te maken, van klimaatneutraliteit tot traceerbaarheid in toeleveringsketens en duurzaamheidslabels.


Polestar en alle andere autofabrikanten hebben een belangrijke rol bij het halen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Onze branche behoort tot de grootste vervuilers, terwijl we de financiële en technische middelen hebben om dat te veranderen. Wat we nodig hebben, is een duidelijke route met een collectieve klimaatactie en betere samenwerking. Daarom hebben we samen met Rivian en Kearney het Pathway Report opgesteld.

Lees meer over het Pathway Report


Met de levenscyclusanalyse (LCA) van de Polestar 2 laten we zien wat de CO2-voetafdruk van de auto is over de hele levensduur, van grondstoffen tot productie, logistiek, gebruik en afdanking. En we vertellen ook hoe we dit hebben berekend, zodat andere automerken hetzelfde kunnen doen.

Lees meer over de LCA

Door volledig transparant te zijn over onze methoden en onze vooruitgang op weg naar een klimaatneutrale toekomst, willen we een norm stellen voor anderen die zeggen hetzelfde te doen.

Wij zijn volledig transparant over alle emissies, van wieg tot graf. Zo kun jij een zorgvuldige keuze maken. 

Voor de introductieversie van de Polestar 2 publiceerden we in 2020 de koolstofvoetafdruk, plus de volledige gebruikte methodiek.

Download de LCA 2020 van de Polestar 2


Wij zijn bezig om mineralen op een andere manier te winnen en te verwerken. We willen dat ze verantwoord worden ontgonnen, met respect voor mensenrechten, lokale gemeenschappen en ecosystemen. Momenteel traceren we kobalt met behulp van blockchain en later volgen meer risicomaterialen. 

Met behulp van blockchainsoftware van onze partner Circulor kunnen we kobalt nauwkeurig volgen in onze hele toeleveringsketen. Dit betekent dat de oorsprong van het materiaal en de winnings-, verwerkings- en vervoersmethoden aan regels gebonden kunnen worden.


Op onze website en in Polestar spaces vind je duurzaamheidsverklaringen van onze auto’s. Die vermelden momenteel de cradle-to-gate koolstofvoetafdruk en getraceerde risicomaterialen van onze auto's. We breiden dit uit met meere duurzaamheidscijfers, zoals het aandeel aan gerecyclede materialen.

Lees hoe we dat doen

Het cijfer op de bovenstaande foto verwijst naar de Long range Dual motor versie van de Polestar 2. 

Zoals je op deze pagina’s ziet, is duurzaamheid een onderwerp waarbij heel veel verschillende zaken komen kijken. Als houvast gebruiken wij daarom de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Internationaal zijn deze doelen bekend als de SDG’s: de Sustainable Development Goals. We houden continu de laatste ontwikkelingen in de gaten, zodat we kunnen blijven toewerken naar een positieve impact. 

Definities en begrippen rond duurzaamheid

Onze laatste rapporten

Het Jaaroverzicht 2021 gaat nader in op de duurzaamheidspijlers, trends en groeistrategie van Polestar.

Jaaroverzicht 2021

Ontdek hoe Polestar omgaat met transparantie en hoe dat doorwerkt in ons Duurzaamheidsrapport 2022.

Duurzaamheidsrapport 2022
Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: