Duurzaamheid

Transparant op weg naar duurzaam rijden

We zouden natuurlijk graag willen vertellen dat als iedereen een elektrische auto koopt, we vanzelf een duurzame en emissievrije toekomst tegemoet gaan. De realiteit zit een stuk ingewikkelder in elkaar. Daar willen wij open over zijn. Daarom neemt Polestar het initiatief voor meer transparantie in de auto-industrie.

We zouden natuurlijk graag willen vertellen dat als iedereen een elektrische auto koopt, we vanzelf een duurzame en emissievrije toekomst tegemoet gaan. De realiteit zit een stuk ingewikkelder in elkaar. Daar willen wij open over zijn. Daarom neemt Polestar het initiatief voor meer transparantie in de auto-industrie.

Alleen door alle schakels in onze aanvoer en productie traceerbaar te maken, kunnen we bijvoorbeeld vermijden dat we mensenrechten schenden, of milieuschade veroorzaken door mijnbouw van mineralen. Ook helpt het ons om open te communiceren over de impact van de hele levenscyclus van een elektrische auto op de planeet, van productie tot aan recycling.

Alleen door alle schakels in onze aanvoer en productie traceerbaar te maken, kunnen we bijvoorbeeld vermijden dat we mensenrechten schenden, of milieuschade veroorzaken door mijnbouw van mineralen. Ook helpt het ons om open te communiceren over de impact van de hele levenscyclus van een elektrische auto op de planeet, van productie tot aan recycling.

Open over de CO2-voetafdruk

Een elektrische auto stoot zelf geen CO2 uit, dat staat vast. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het tot nu toe nog niet bekend was hoeveel CO2-uitstoot er bij de productie van elektrische auto’s komt kijken. De auto-industrie is weinig transparant, wat het moeilijk maakt voor consumenten om te bepalen wat de volledige impact is van elektrische auto’s, en om de impact van auto’s van verschillende merken met elkaar te vergelijken. 

Daar willen we verandering in brengen. We maken de CO2-voetafdruk van onze nieuwe modellen openbaar, plus de methodologie die we hebben ontwikkeld om de impact vast te stellen. We beginnen met de Polestar 2. We hopen dat dit mensen helpt om de impact van elektrische auto’s te begrijpen, om zo weloverwogen een keuze te maken, en om duurzaam op te laden.

Koolstofvoetafdruk van de Polestar 2

Onze levenscyclusanalyse vergelijkt de CO2e-voetafdruk van de Polestar 2 met die van de Volvo XC40 met benzinemotor tijdens de levensduur van beide auto's. De LCA laat zien dat de drie Polestar 2-versies allemaal een geringer klimaateffect hebben dan de XC40, maar dat het kopen van een elektrische auto niet volstaat om 'groen' te zijn. In de LCA is rekening gehouden met de emissies van de materiaalproductie, fabricage en logistiek, de gebruiksfase en de afdanking van de auto.

Het hele rapport bekijken

Download de volledige LCA 2021 als je benieuwd bent naar de koolstofvoetafdruk tijdens de levensduur van de drie Polestar 2-versies.

Download het LCA van de Polestar 2

Duurzaamheidslabel

Verduurzamen begint met transparantie. Pas als bedrijven eerlijk zijn over wat er in hun producten gaat, en wat die producten voor impact hebben, kun je als consument weloverwogen keuzes maken. Daarom introduceren we duurzaamheidslabels voor onze auto’s. 

Voortaan zijn op onze website en in de Polestar spaces concrete cijfers te zien van de uitstoot die vrijkomt bij de productie van onze auto’s, gemeten in CO2-equivalenten. Ook vermelden we de traceerbaarheid van belangrijke grondstoffen. We breiden deze informatie nog uit met het percentage gerecyclede of hernieuwbare materialen. Zo geven we helderheid over de klimaatimpact, de verantwoorde herkomst van grondstoffen, en straks ook over circulariteit.

Verduurzamen met de hele auto-industrie

Waar we naartoe willen, is dat de hele auto-industrie op dezelfde manier rapporteert over de voetafdruk van hun auto’s. Want pas dan kunnen consumenten eindelijk echt weloverwogen keuzes maken. Daarom maken we niet alleen het Life Cycle Assessment van de Polestar 2 openbaar, maar ook de methodologie waarmee we deze analyse hebben gemaakt. Van transparantie in de hele sector profiteren we allemaal: consumenten, fabrikanten en natuurlijk onze planeet. 

Traceerbaarheid als middel voor transparantie

Wij zetten ons met hart en ziel in om te zorgen dat de mineralen en materialen die we gebruiken voor onze accu's verantwoord worden gewonnen, met volledige inachtneming van de mensenrechten en met minimale vervuiling. Dankzij onze samenwerking met blockchainspecialist Circulor kunnen we kobalt volgen door onze hele toeleveringsketen. We hebben ook plannen om andere grondstoffen toe te voegen, zoals nikkel, mica, mangaan, grafiet en lithium.

Dit betekent dat zowel de bronnen van deze materialen als de methodes waarmee ze worden gewonnen, verwerkt en getransporteerd, beter gereguleerd kunnen worden. Dankzij deze innovatieve benadering van traceerbaarheid kunnen we erop vertrouwen dat de materialen die worden gebruikt voor de productie van accu's, uit mijnen en/of recyclingbedrijven komen die aan onze normen voldoen. Via Polestars productduurzaamheidsverklaringen is het mogelijk de CO2-voetafdruk en de getraceerde risicomaterialen van onze auto's te volgen.

Polestar © 2021 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: