Duurzaamheid

Verantwoord inkopen

Een aantal van de grootste duurzaamheidsuitdagingen in onze sector bevinden zich in de toeleveringsketen. Op deze pagina lees je meer over de samenwerkingen, tools en principes die Polestar helpen om verantwoord te werken uit het oogpunt van milieu en maatschappij.

Een aantal van de grootste duurzaamheidsuitdagingen in onze sector bevinden zich in de toeleveringsketen. Op deze pagina lees je meer over de samenwerkingen, tools en principes die Polestar helpen om verantwoord te werken uit het oogpunt van milieu en maatschappij.

Voor bepaalde risicomaterialen, zoals mica en kobalt, gebruiken we blockchaintechnologie om grondstoffen te traceren tot aan het eindproduct. Blockchain biedt een onveranderlijke, digitale en volledig transparante manier om materialen te traceren en heeft het inzicht in de toeleveringsketen daardoor ingrijpend verbeterd. 

Voor bepaalde risicomaterialen, zoals mica en kobalt, gebruiken we blockchaintechnologie om grondstoffen te traceren tot aan het eindproduct. Blockchain biedt een onveranderlijke, digitale en volledig transparante manier om materialen te traceren en heeft het inzicht in de toeleveringsketen daardoor ingrijpend verbeterd. 


We selecteren onze toeleveranciers van materialen extra zorgvuldig. Dat doen we door due diligence-onderzoeken en risicobeoordelingen uit te voeren en strenge eisen aan hun bedrijfsvoering te stellen voordat we een contract tekenen. Zo eisen we van alle leveranciers van Polestar-accu's dat ze levenscyclusanalyses opstellen. En dankzij het gebruiken van blockchaintechnologie maken we materialen met een hoog risico traceerbaar. Alle leveranciers moeten zich houden aan onze gedragscode voor zakelijke partners.

We selecteren onze toeleveranciers van materialen extra zorgvuldig. Dat doen we door due diligence-onderzoeken en risicobeoordelingen uit te voeren en strenge eisen aan hun bedrijfsvoering te stellen voordat we een contract tekenen. Zo eisen we van alle leveranciers van Polestar-accu's dat ze levenscyclusanalyses opstellen. En dankzij het gebruiken van blockchaintechnologie maken we materialen met een hoog risico traceerbaar. Alle leveranciers moeten zich houden aan onze gedragscode voor zakelijke partners.

Tijdens de productie en fabricage voeren we audits uit om te controleren of onze waarden op het gebied van mensenrechten worden nageleefd. Als blijkt dat partners niet aan onze normen voldoen, nemen we corrigerende maatregelen.

Tijdens de productie en fabricage voeren we audits uit om te controleren of onze waarden op het gebied van mensenrechten worden nageleefd. Als blijkt dat partners niet aan onze normen voldoen, nemen we corrigerende maatregelen.

Ons programma voor duurzaamheidsbeoordeling bestaat uit drie onvoorwaardelijke stappen: een eerste beoordeling (SAQ), een Supplier Sustainability Index (SSI) en een contractuele verplichting om onze gedragscode voor zakelijke partners na te leven. Deze stappen zijn erop gericht om de waarden en duurzaamheidsdoelen van Polestar te bevorderen en beschermen, vanaf de eerste fase van leveranciersselectie en tijdens de hele verdere werkrelatie.

Ons programma voor duurzaamheidsbeoordeling bestaat uit drie onvoorwaardelijke stappen: een eerste beoordeling (SAQ), een Supplier Sustainability Index (SSI) en een contractuele verplichting om onze gedragscode voor zakelijke partners na te leven. Deze stappen zijn erop gericht om de waarden en duurzaamheidsdoelen van Polestar te bevorderen en beschermen, vanaf de eerste fase van leveranciersselectie en tijdens de hele verdere werkrelatie.

We verwachten van onze partners dat ze, waar nodig, verbeteringen aanbrengen en ondersteunen hen daarbij. Bij herhaalde of ernstige overtredingen van de gedragscode kan de relatie met de leverancier uiteindelijk worden beëindigd.

We verwachten van onze partners dat ze, waar nodig, verbeteringen aanbrengen en ondersteunen hen daarbij. Bij herhaalde of ernstige overtredingen van de gedragscode kan de relatie met de leverancier uiteindelijk worden beëindigd.

Gedragscode voor zakelijke partners

We gebruiken de risicotool van de Responsible Business Alliance om landen, regio's en mogelijke duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen te beoordelen. De risicofactoren waar we naar kijken, zijn onder meer geografische risico's, arbeids- en mensenrechtenschendingen, bedrijfsethiek, veiligheid en gezondheid, en milieurisico's.

Auditors voeren duurzaamheidsbeoordelingen op locatie uit om ervoor te zorgen dat de leveranciers van Polestar zich houden aan de gedragscode voor zakelijke partners. Bij niet-naleving moet de leverancier instemmen met een plan voor corrigerende maatregelen. 

Auditors voeren duurzaamheidsbeoordelingen op locatie uit om ervoor te zorgen dat de leveranciers van Polestar zich houden aan de gedragscode voor zakelijke partners. Bij niet-naleving moet de leverancier instemmen met een plan voor corrigerende maatregelen. 

We verwachten van onze zakelijke partners dat ze de arbeidsomstandigheden in hun organisatie voortdurend verbeteren. Als er overtredingen worden geconstateerd, moet de leverancier de hoofdoorzaken analyseren en instemmen met een plan voor corrigerende maatregelen om te voorkomen dat Polestar de samenwerking beëindigt.

We verwachten van onze zakelijke partners dat ze de arbeidsomstandigheden in hun organisatie voortdurend verbeteren. Als er overtredingen worden geconstateerd, moet de leverancier de hoofdoorzaken analyseren en instemmen met een plan voor corrigerende maatregelen om te voorkomen dat Polestar de samenwerking beëindigt.

We werken samen met de volgende partners en initiatieven om meer inzicht in onze toeleveringsketens te krijgen en onze leveranciersbeoordelingen en verantwoorde bedrijfsvoering verder te versterken:

We werken samen met de volgende partners en initiatieven om meer inzicht in onze toeleveringsketens te krijgen en onze leveranciersbeoordelingen en verantwoorde bedrijfsvoering verder te versterken:

Meer duurzaamheidsinitiatieven

Polestar 0-project

We zijn hard op weg om een klimaatneutrale productieauto te maken. Dat doen we door door alle emissies in de toeleveringsketen, bij de productie en aan het einde van de levensduur, uit te bannen.

Meer informatie

Materialen

We traceren meer materialen en gebruiken meer gerecyclede materialen en huishoudelijk afval om onze voetafdruk te verkleinen.

Meer informatie

Accu's

Minder risico, minimale impact, betere prestaties: hoe we onze accu's verbeteren.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring